Projekt ekonomické diplomacie: Česko-slovenské podnikatelské fórum

Dne 9. dubna 2019 se v Žilině uskutečnil projekt ekonomické diplomacie. Hlavními organizátory byl obchodně-ekonomický úsek ZÚ České republiky v Bratislavě a Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK) v Žilině. Oba spolupracovali s regionálními hospodářskými komorami v České republice, a sice s Regionální hospodářskou komorou Brno a krajskými hospodářskými komorami Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.Projekt plně financovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Akce v podstatě volně navázala na Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum, které počátkem června loňského roku připomnělo 100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků.

Letošní fórum bylo zaměřeno na B2B individuální jednání českých a slovenských firem z odvětví strojírenství, elektrotechniky, energetiky a ekologie. Akviziční činností uvedených komor na české straně byl zjištěn zájem více než třiceti českých firem. Jejich profily byly předány SOPK v Žilině, která jim zajišťovala potenciální partnery na slovenské straně. Nakonec se v Žilině sešlo 21 českých a 20 slovenských firem.

Fórum krátce uvedli pánové Ján Mišura, ředitel SOPK Žilina, Pavel Balcárek, místopředseda představenstva SOPK Žilina a Jaroslav Remeš, diplomat ZÚ České republiky v Bratislavě, pověřený ekonomickou agendou. S krátkou prezentací o česko-slovenských obchodních vztazích a o možnostech podpory exportérů ze strany MPO ČR vystoupil Jiří Dorňák, zástupce ředitele odboru zahraničně ekonomických politik I MPO ČR.

Po tomto cca 20minutovém úvodu fóra začala přímá setkání firem podle vypracovaného harmonogramu. V průběhu více než třech hodin se uskutečnilo přibližně 130 jednání.

Z rozhovorů s účastníky fóra a nakonec i z vyplněných dotazníků vyplynula jejich spokojenost s akcí. To vede organizátory k závěru založit v Žilině každoroční tradici tohoto fóra. Je zřejmé, že i v tak k sobě si blízké relaci, kterou vztahy mezi českými a slovenskými subjekty bezpochyby jsou, je zapotřebí organizovat akce podobné tomuto fóru a tím iniciovat zejména první kontaktní setkání i v rovině B2B. Je to jeden z možných způsobů, jak napomoci zvrátit poměrně nepříznivý trend v obchodě mezi Českou republikou a Slovenskem v poslední době (přibližně od roku 2015). Tato relace si zaslouží figurovat nad průměrnými ukazateli našeho zahraničního obchodu a nikoliv tento průměr dohánět.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme