Projekt Haya Karima má přispět k rekonstrukci egyptského venkova

Národní projekt pod patronátem egyptského prezidenta Abdela Fatáha Al-Sísího má za cíl zmodernizovat celkem 4 584 vesnic. Projekt bude implementován v několika etapách.

V červenci 2021 se v Káhiře konala konference na inauguraci projektu Haya Karima (v českém překladu Slušný život).

Ministr plánování a hospodářského rozvoje při příležitosti konference sdělil, že iniciativa započala již v roce 2019. V průběhu této přípravné fáze již egyptská vláda učinila první kroky k přípravě megaprojektu. Příkladem je rozvoj vodohospodářských a hygienických služeb v celkem 33 vesnicích a výstavba nových železničních stanic. Hlavním cílem projektu je však následná investice do základních sektorů na celém egyptském venkově.

Podle informací od egyptské vlády má prezident za cíl zřídit do konce roku 2022 více než 10 tisíc nových školních učeben, rozvinout 1 250 zdravotnických zařízení, vystavět více než 300 nových ambulantních zařízení a 300 budov pro veřejné služby. Součástí projektu je také technologický rozvoj venkova včetně investic do zemědělských podniků, udržitelného zavlažování orné půdy a zajištění energetické soběstačnosti venkova. Je plánovaná výstavba nových silnic a železničních tratí.

Odhadovaná investice do projektu Haya Karima je více než 44 mld. USD. Projekt je implementován v rámci egyptské Vize 2030 ve spolupráci s OSN. Podobně jako mezinárodní Agenda 2030 má i egyptská verze za cíl zmodernizovat zemi v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN.

Projekt Haya Karima je jedním z dalších megaprojektů prezidenta Sísího, který nabízí možnosti pro zapojení zahraničních firem z různorodých sektorů. Zatímco projekty z oblasti školství a budování kapacit jsou implementovány pomocí zahraničních rozvojových institucí, nabízí sektory zdravotnictví a infrastruktury možnost komerčního zapojení českých firem.

V návaznosti na inauguraci projektu Haya Karima připravuje ZÚ Káhira Projekt ekonomické diplomacie (PROPED) pro české firmy z vodohospodářského sektoru v druhé polovině roku 2021.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autorka: Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí

Doporučujeme