Projekt HICEE pomůže startupům ve střední a východní Evropě

Cílem projektu HICEE (Healthy Investment Central Eastern Europe) je posílit inovace ve střední a východní Evropě. Projekt se zaměřuje na podporu startupů v této oblasti, které obvykle dostávají pouze třetinu průměrného objemu investic rizikového kapitálu ve srovnání s celoevropským průměrem.

V čele projektového konsorcia stojí EIT Health, přední evropská síť zdravotnických inovátorů, která je součástí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie.

HICEE: nový projekt EU k podpoře startupů ve střední a východní Evropě

V projektu spolupracují partneři z různých zemí: poskytovatelé služeb v oblasti akcelerace podnikání a investoři z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, spolu s inovačními centry z Belgie a Nizozemska. Tato iniciativa, trvající dva roky, je součástí programu Horizont Evropa, který je klíčovým programem Evropské unie pro podporu výzkumu a inovací.

V roce 2021 střední a východní Evropa obdržela pouze 3,2 % z celkového objemu rizikového kapitálu investovaného v Evropě. Start-upy v tomto regionu, které získaly finanční podporu, dostávaly průměrně 1,2 milionu eur, což je pouze třetina z evropského průměru 3,8 milionu eur. Podle evropského přehledu inovací, regiony s menším objemem inovací, označované jako „skromné a mírné inovační ekosystémy“, čelí velkým výzvám v přilákání kapitálu. To je způsobeno několika faktory, včetně menšího počtu atraktivních investičních příležitostí, omezeného počtu investorů a také neochoty investorů investovat přes hranice svých zemí.

„Výzkumy naznačují, že hlavní příčinou investičního deficitu ve střední a východní Evropě je nedostatek dostatečného počtu projektů i investorů. Projekt HICEE se snaží tuto situaci zlepšit tím, že podporuje kanceláře pro přenos technologií, podporuje sdílení znalostí skrze rozvoj kapacit a vytváří vhodnou infrastrukturu pro investice do začínajících podniků, zejména v oblasti zdravotnictví a přírodních věd. Program si je vědom specifických výzev, kterým tyto start-upy čelí, a jeho cílem je poskytnout zúčastněným stranám potřebné znalosti pro úspěšné uvedení jejich produktů na trh,“ vysvětluje Magda Krakowiak, ředitelka EIT Health Accelerator.

Přilákání 3 milionů eur v přeshraničních investicích

Projekt HICEE si klade za cíl vybudovat udržitelné investiční ekosystémy pro start-upy ve střední a východní Evropě, přitáhnout místní a mezinárodní investory, a pomáhat snižovat investiční rizika. Program se zaměřuje na aktivní sdílení úspěšných případů, aby motivovat investory k trvalému zapojení. Jeho první aktivity se uskuteční v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a ve Slovinsku, kde sídlí jeho partneři, ale postupně se rozšíří i do dalších evropských regionů.

Očekává se, že projekt poskytne nové metodiky pro nejméně 10 organizací podporujících start-upy, například kanceláře pro transfer technologií (TTO – Technology Transfer Offices), a vyškolí dalších 30 lektorů, kteří by mohli ovlivnit až 150 inovačních projektů ročně. Program také plánuje prověřit 25 start-upů v oblasti zdravotnictví, aby zhodnotil jejich připravenost pro mezinárodní investice, a přilákat miliony eur skrze přeshraniční spolupráce. Dále se zaměří na vydání digitálních investičních průvodců a bílé knihy o investičních politikách, což pomůže investorům lépe se orientovat a posílí investiční komunitu.

Investiční akademie pro startupy: Workshopy startují už v únoru

HICEE spolupracuje s kancelářemi pro transfer technologií, univerzitami, investory a inovátory, a podporuje spolupráci pro trvalé inovace v regionu. Program usiluje o spolupráci s Evropským investičním fondem, regionálními a národními inovačními agenturami a evropskými politickými činiteli, aby vytvořil prostředí podporující dlouhodobý růst a udržitelné spojení mezi inovačními aktéry v regionu a mimo něj.

Partneři konsorcia HICEE

Projektové konsorcium tvoří 10 partnerů ze 7 evropských zemí. Patří sem EIT Health (DE) jako koordinátor, jeho přidružený subjekt EIT Health SI (DE) a hlavní příjemci jsou: Civitta (SK), Cobinangels (PL), Crowdberry (SK), EIT Health InnoStars (InnoStars) (DE), Hungarian Business Angel Network (HunBAN) (HU), Ljubljanski univerzitetni incubator (SI), MEDVIA (BE) and TU Delft (NL).

Tato iniciativa bude také využívat odborné znalosti a zkušenosti externích odborníků a členů poradního sboru. Mezi tyto externí zúčastněné strany patří KU Leuven (BE), Danube Angels (AT). Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit, Inc. (HU), Business Angels Europe BAE (BE), Karolinska Institutet Innovations AB KII (SE), European Investment Fund EIF (LU), Invest Europe IE (BE), Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (SI).

S exoskeletem pro ochrnuté pacienty vyhráli Češi prestižní soutěž start-upů

Většina partnerů konsorcia HICEE se již ve svých regionech podílí na činnostech úzce souvisejících s rozsahem projektu. Civitta provozuje akcelerační program. Kromě toho mají Civitta, TU Delft, Ljubljanski univerzitetni inkubator a InnoStars velmi dobré výsledky ve společných programech spolupráce, jako je program DRIVE nebo program RIS Jumpstarter. EIT Health a EIF již mají důvěryhodný pracovní vztah a poskytují přidruženým evropským investorům de-risked deal-flow prostřednictvím společného rozvoje Venture Center of Excellence (VCoE), což je veřejně-soukromý koinvestiční program spojený se zastřešujícím fondem pro udržitelný rozvoj (SDUF) ve výši 150 milionů eur.

„Projekt HICEE představuje zásadní krok pro rozvoj inovačního prostředí ve střední a východní Evropě. Pro dosažení zásadního vlivu a využití výsledků tohoto projektu, bude využita rozsáhlá síť programu EIT Health InnoStars a jeho regionálního inovačního programu (RIS). Tento program funguje ve 13 menších a středně velkých regionech. Jsem optimistický, že díky společnému nasazení zúčastněných stran, investorů a inovátorů přinese dlouhodobý a pozitivní dopad na ekonomiku a zdravotní péči v daném regionu,“ dodal Balazs Furjes, výkonný ředitel EIT Health InnoStars.

Další informace o programu HICEE naleznete na stránce Financování a výběrová řízení (europa.eu).

Redakčně upravená tisková zpráva wsczech

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme