Projekt jaderné elektrárny v Izraeli je možná zpátky ve hře

Izraelské ministerstvo energetiky se podle informací zpravodajského webu Calcalist získaných z několika anonymních zdrojů nedávno obrátilo na ministerstvo financí se žádostí o schválení kontraktu na mezinárodního odborníka na radiační ochranu. Požadavek definoval projekt jako strategicky významný pro Izrael.
Stavba jaderné elektrárny v Izraeli je projednávána více než 25 let. V roce 2017 byl proveden průzkum s cílem zjistit názor veřejnosti ohledně možnosti jejího vybudování v městské oblasti. 70 % respondentů nebylo nakloněno tomu, aby žili v blízkosti jaderné elektrárny, ale obecně podporovali myšlenku, aby ji v Izraeli postavili.
Jaderné elektrárny jsou, podobně jako větrné a sluneční, považovány za nízkouhlíkový zdroj energie.
V roce 2009 si Izrael stanovil cíl dosáhnout 5 % zelené elektřiny do roku 2014 a 10 % do roku 2020, ale v současné době je to jen o 6 %. Tento vývoj dává široké možnosti investorům a také dodavatelům odpovídajícího technologického zařízení a know how, včetně těch z ČR.
Zahraniční kancelář CzechTrade v Izareli je připravena spolupracovat s českými zájemci o izraelský trh nejen v oblasti informací a identifikaci příležitostí, ale i hledání vhodných partnerů.


  • Země: IL – Izrael
  • Datum zveřejnění: 10.05.2019

Zdroj: www.calcalistech.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme