Projekt MUNI BioPharma Hub spěje k realizaci

Strategický projekt Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub má svého generálního dodavatele.

Stalo se jím konsorcium společnosti IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS, s nímž Masarykova univerzita podepsala smlouvu. K předání stavby v areálu Univerzitního kampusu Bohunice došlo v pondělí 2. října.

Vizualizace budoucí podoby strategického projektu Masarykovy univerzity s názvem MUNI BioPharma Hub | MUNI

MUNI BioPharma Hub nabídne unikátní spojení moderních výukových prostor pro farmaceutickou fakultu a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny. Přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným i neočekávaným hrozbám,“ uvedla kvestorka MU Marta Valešová.

Generálním projektantem stavby, která splňuje všechny aspekty udržitelnosti, je architektonická kancelář Pelčák a partner architekti. „Při výstavbě počítáme s využitím zelených technologií a respektem k udržitelnosti. Cílem je nakládat se zdroji energie, vodou a odpady v souladu s principy udržitelného rozvoje,“ objasnila kvestorka Marta Valešová.

Unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura zabere 15 190 m čtverečních. Slavnostní poklepání základního kamene se plánuje na leden 2024, na kdy rovněž připadá 105. výročí založení Masarykovy univerzity.

„Nedostatek léků na českém trhu je velkým problémem. Proto na návrat farmaceutické fakulty k Masarykově univerzitě také navazuje celý projekt MUNI BioPharma Hub, což znamená, že výrazně posílíme v oblasti výzkumu, který je pro ČR naprosto zásadní,“ vyjádřil se rektor MU Martin Bareš.

Ilustrační fotografie

Projekt MUNI BioPharma Hub pomůže také s dostatkem odborné kvalifikované síly. „Naši studenti se budou učit, jak to ve farmaceutickém průmyslu chodí, naučí se principy práce v čistých čili GMP prostorách, které jsou samozřejmě odlišné od klasických laboratoří, a budou okamžitě připraveni do praxe,“ přiblížil další rozměr nové budovy děkan farmaceutické fakulty David Vetchý. Do nových prostor MUNI BioPharma Hubu by se farmaceutická fakulta, čímž se symbolicky dokončí její integrace do svazku MU, měla stěhovat roce 2026.

„Celý projekt je koncipován tak, aby se stal organickou součástí Univerzitního kampusu Bohunice a tvořil jeden funkční celek s univerzitní vzdělávací a výzkumnou infrastrukturou, s Fakultní nemocnicí Bohunice a dalšími stávajícími nebo budoucími odbornými pracovišti. Ve střednědobém výhledu k němu ještě plánujeme připojit vědeckotechnický park, ve kterém už projevila předběžný zájem o zasídlení řada firem z oblasti farmacie, biotechnologií, zpracování zdravotnických dat a podobně,“ upřesnil prorektor MU pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák.

Doplnil také, že díky tomu vznikne v dané lokalitě taková koncentrace špičkové infrastruktury a odborných kapacit, která bude unikátní v rámci celé Evropy.

Význam MUNI BioPharma Hubu jako zásadního strategického projektu reflektovalo i město Brno ve strategii #Brno2050, kde se MUNI BioPharma Hub stal vlajkovým projektem v tematické oblasti Prosperita.

Doporučujeme