Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v Indonésii

Hlavní přidanou hodnotou projektu PROPEA je zajištění profesionálních služeb místních prověřených expertů pro české exportéry a investory nad rámec standardní podpory a služeb poskytovaných velvyslanectvím nebo kanceláří CzechTrade v Jakartě.

Smlouvu s poskytovatelem PROPEA podepsali na Velvyslanectví ČR v Jakartě dne 22. 2. 2021 velvyslanec Jaroslav Doleček a jednatel Cekindo pan Michal Wasserbauer. Firmy tedy mohou od letoška využít nový nástroj ekonomické diplomacie ČR určený na podporu jejich ekonomických aktivit v Indonésii.

Jako poskytovatel těchto služeb byla pro Indonésii vybrána česko-indonéská konzultantská společnost PT. Cekindo Business International, která se zaměřuje na podporu vstupu zahraničních podnikatelů na indonéský trh, jakož i návazného zajištění chodu a dalšího rozvoje jejich businessu v zemi. V rámci právních a daňových poradenských služeb se specializuje mj. na průzkum trhu, registraci firem, registraci produktů, účetnictví, daně  a vyhledávání místních partnerů.

Od založení v roce 2011 se Cekindo, se svými v současnosti více než 120 zaměstnanci a pobočkami v Jakartě, v Semarangu a na Bali, vypracovalo na významného hráče v oblasti poradenství a podpory zahraničních firem v Indonésii. Cekindo má rozsáhlou zkušenost i s aktivitami českých společností na místním trhu a v neposlední řadě nabízí i komfort možnosti komunikace v českém jazyce.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA jsou pro české společnosti cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které standardně poskytuje českým podnikatelům  velvyslanectví, popřípadě kancelář CzechTrade v Jakartě. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancuje zapojená česká společnost. Prostřednictvím projektu PROPEA mohou české firmy využít například profesionální asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků pro indonéský trh anebo při zakládání místní pobočky nebo zastoupení.

Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

V případě zájmu o výše uvedené služby v Indonésii se obracejte na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Jakartě (commerce_jakarta@mzv.cz), nebo na realizátora projektu firmu Cekindo Business International (info@cekindo.com). Další postup a poskytování služeb v rámci PROPEA probíhá v souladu s interními předpisy MZV ČR.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jakartě (Indonésie). Autor: Jakub Černý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí

Doporučujeme