Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v Maďarsku PROPEA 2021

V letošním roce mohou české firmy využít nový nástroj ekonomické diplomacie ČR s názvem PROPEA určený na podporu svých ekonomických aktivit v Maďarsku. Hlavní přidanou hodnotou projektu PROPEA je zajištění profesionálních služeb místních expertů pro české exportéry a investory nad rámec standardní podpory a služeb poskytovaných obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Budapešti nebo kanceláří CzechTrade v Budapešti. V Maďarsku byl jako realizátor těchto služeb vybrán Česko-maďarský obchodní klub.

Služby poskytované skrze projekt PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancují zainteresované české firmy. 

Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb,
  • využití technického zázemí,
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční   podpory z rozpočtu PROPEA).

V případě zájmu o výše uvedené služby v Maďarsku se můžete obrátit na realizátora projektu Česko-maďarský obchodní klub (csmuk@csmuk.hu) nebo na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Budapešti (commerce_budapest@mzv.cz). Další postup a poskytování služeb v rámci PROPEA probíhá v souladu s interními předpisy MZV ČR.   

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsk). Autor: Petr Michálek.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí

Doporučujeme