Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí byl v roce 2023 spuštěn i v Austrálii

Tento nástroj ekonomické diplomacie je určen především pro firmy, které mají seriózní zájem expandovat do daného teritoria, v tomto případě na australský trh.

V rámci projektu PROPEA (Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí) nabízí zastupitelský úřad českým exportérům a investorům možnost využití specializovaných služeb místního realizátora a jeho expertů nad rámec běžných služeb poskytovaných obchodně-ekonomickým úsekem velvyslanectví.

Ilustrační fotografie

Prostřednictvím projektu PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v Austrálii. Jako poskytovatel těchto služeb v Austrálii byla vybrána firma ADUCID Pty Ltd se sídlem v Sydney.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které standardně poskytuje českým firmám velvyslanectví v Canbeře nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Sydney. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancují zainteresované české firmy.

Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Kompletní přehled služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

V případě zájmu o výše uvedené služby v Austrálii se můžete obrátit na realizátora projektu firmu ADUCID Pty Ltd (petr.balcarek@aducid.com) nebo na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Canbeře (commerce_canberra@mzv.cz). Detailnější informace o službách můžete najít na webu PROPEA.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Canbeře (Austrálie). Autor: Milan Vágner, ekonomický diplomat.

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme