Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem ve Vietnamu v roce 2021

Také v tomto roce mohou české firmy využít specializovaných služeb na podporu ekonomických aktivit českých firem ve Vietnamu. Hlavním cílem projektu PROPEA je zajistit pro české exportéry a investory služby místních expertů nad rámec běžných služeb poskytovaných obchodně-ekonomickým úsekem velvyslanectví.

Ve Vietnamu byla jako poskytovatel těchto služeb vybrána česko-vietnamská konzultantská firma Cekindo Business International.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které standardně poskytuje českým firmám velvyslanectví v Hanoji. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancují zainteresované české firmy. Prostřednictvím projektu PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí.

Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

V případě zájmu o výše uvedené služby ve Vietnamu se můžete obrátit na realizátora projektu firmu Cekindo Business International (e-mial: tomas.svoboda@cekindo.com) nebo na Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Hanoji (e-mail: commerce_hanoi@mzv.cz).  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme