Projekt na podporu ekonomických aktivit v Japonsku v roce 2021

Japonsko patří k několika vybraným zemím, kde Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR schválilo projekt PROPEA pro tento rok. V jeho rámci poskytují akreditované expertní subjekty, působící v zahraničí, s podporou zastupitelského úřadu v dané zemi, služby českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Takovým expertním subjektem je v případě Japonska  Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ).

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Díky programu PROPEA tak mohou firmy využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19.

Informace k expertnímu subjektu pro Japonsko lze nalézt na webu České obchodní a průmyslové komory v Japonsku (CCCIJ) společně se zprávou za uplynulý rok.

Více informací o projektu PROPEA je také dostupných na webu Moderní ekonomické diplomacie MZV ČR. V případě potřeby doplňujících dotazů se můžete samozřejmě obrátit také na obchodně-ekonomický úsek našeho velvyslanectví, nejlépe prostřednictvím naší e-mailové adresy: commerce_tokyo@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tokiu (Japonsko).

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme