Projekt na podporu ekonomických aktivit v Rusku

Ministerstvo zahraničních věcí ČR rozhodlo o zařazení Ruské federace mezi země, ve kterých bude v roce 2021 probíhat projekt PROPEA, Projekt na podporu ekonomických aktivit.

Partnerem pro realizaci projektu v místě bude Moskevská obchodně-průmyslová komora, zodpovědné za správné vedení projektu bude Velvyslanectví ČR v Moskvě.

Projekty PROPEA realizuje Ministerstvo zahraničních věcí od roku 2020 a v letošním roce se uskuteční i v Rusku. Jeho smysl spočívá v poskytování kvalitních služeb českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na zahraniční trh připravují a úhradě až 70 % vzniklých nákladů na služby na území Ruské federace (při splnění podmínek).

Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Zastupitelský úřad v Moskvě bude tento projekt administrovat do vyčerpání přidělených prostředků. Pokud Vaši firmu tato možnost zaujala a chcete konzultovat možnost využití těchto prostředků i pro Vaše potřeby v Rusku, kontaktujte ZÚ v Moskvě, e-mail: na commerce_moscow@mzv.cz s informací, o jaké služby máte zájem a zda v Rusku již působíte. Do názvu zprávy prosím uveďte „PROPEA“.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko). Autor: Tomáš Hart, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí

Doporučujeme