Projekt rozvoje kynologie pro moldavskou Pohraniční policii a Celní správu

Do Moldavska přijeli specialisté z Celní správy ČR s cílem připravit projekt rozvoje kynologické služby pro celní správu a pohraniční policii. Projekt financuje Česká rozvojová agentury v rámci oficiální rozvojové spolupráce.

Specialisté z ČR se během své cesty setkali s vedením moldavské Pohraniční policie i Celní správy s cílem definovat nejvíce urgentní potřeby moldavských partnerů. V souvislosti s válkou na sousední Ukrajině dochází v Moldavsku ke zvýšení pohybu přes hranice, což je bohužel spojeno i se zvýšením výskytu nelegálních přechodů hranic a pašování.

Ilustrační fotografie

Právě vycvičení psi jsou nezaplatitelným pomocníkem jak pro Pohraniční policii, tak i pro Celní správu. V průběhu cesty navštívili pracovníci Celní správy ČR několik hraničních přechodů s Ukrajinou i s Rumunskem, mezinárodní letiště v Kišiněvě a kynologické centrum v Ocnita.

Celní správa České republiky provozuje Regionální výcvikové středisko WCO pro Evropu, jedná se o specializované pracoviště pro přípravu psovodů a výcvik služebních psů. Pravidelně jsou organizovány výcvikové kurzy, školení a odborné semináře.

Toto kynologické centrum dále poskytuje služby zahraničním celním správám i partnerským bezpečnostním sborům a ozbrojeným složkám. V rámci připravovaného projektu dojde k přenosu zkušeností do Moldavska, bude probíhat výcvik instruktorů, přenos znalostí ve výběru a výcviku psů, budou nastaveny nové metody práce a zakoupeny pomůcky nutné pro výcvik psů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme