Projekt s VŠTE šetří 700 tun surovin ročně, miliony na provozu a desítky tisíc km cest kamionem

Environmentální výzkumné pracoviště VŠTE pomohlo svým výzkumem zefektivnit technologii recyklace odpadu z tlakového lití zinkových slitin ve firmě GD Druckguss s.r.o.

Projekt TH04020055, který probíhal od roku 2019 do konce roku 2022, nesl název „Výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku“ a jeho cílem bylo mimo jiné snížení nákladů na recyklaci, úspora elektrické energie a snížení spotřeby primární suroviny ve výrobě.

Ilustrační fotografie

„Vše začalo již v březnu 2018, kdy jsem ještě jako prorektor dojednal první schůzku ve firmě GD Druckguss,“ popisuje rektor VŠTE Vojtěch Stehel. „Během schůzky jsme prodiskutovali potřeby společnosti a rozhodli se zaměřit na klíčovou oblast, kterou je právě recyklace. Následně jsme využili příležitosti, kdy TAČR vyhlásil 4. veřejnou soutěž programu EPSILON. Připravili a podali jsme Návrh projektu, který byl následně přijat k podpoře.“

Smyslem projektu bylo:

  • zefektivnit technologii recyklace vlastního vratného materiálu (odpadu z tlakového lití zinkových slitin) s cílem kvalitativně udržitelného nahrazení primární vstupní suroviny (slitiny ZL0410) vlastním vratným materiálem vznikajícím při výrobě odlitků slitiny ZP0410;
  • snížení výrobních nákladů vč. nákladů na převoz vratného materiálu k externí rafinaci;
  • snížení energetické náročnosti výrobního procesu vč. zvýšení efektivity recyklace vratných surovin a udržení strategického materiálu v hospodářském cyklu v ČR.
  • V neposlední řadě měl projekt firmě přinést významné úspory (cca 3,25 mil. Kč/rok) snížením nákladů na recyklaci o cca 50 %.

„Jsme rádi, že se nám i přes existující výzkumnou nejistotu a potřebu vytvořit řadu nových konkrétních metodik s minimálními poznatky z odborné literatury podařilo nejen stavit realistické cíle, ale také jich dosáhnout. Vážím si práce celého týmu a děkuji,“ zamýšlí se doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost na VŠTE a řešitel projektu na straně VŠTE.

GD Druckguss s.r.o. | VŠTE

V rámci udržitelnosti bylo dosaženo významného snížení spotřeby primární vstupní suroviny o stovky tun za rok a eliminace stovky kamionových transportů s nájezdem 31 100 km/rok. Výstupy projektu (ověřené technologie recyklace zinkového odpadu) umožňují zpracování vtokové soustavy a přetokových ledvinek, které představují 92 % z celkového množství zinkových odpadů produkovaných při výrobě.

Zinková slitina je nyní přivážena od dodavatele v menším množství, všechny vtokové soustavy jsou recyklovány v souladu s výstupy projektu (cca 700 tun ročně). Odpadá skladování a následné převezení k externí recyklaci zpět k dodavateli primární slitiny. Vedle značných finančních úspor, zvýšení kvality produkce a posílení konkurenceschopnosti, nemusí vyjet ročně na sto kamionů, které tento odpad odvážely.

Významně se změnila logistika toku materiálu v samotné výrobě, vznikl uzavřený okruh, kdy odseparované vtoky u strojů se dopravníky automaticky přivádí k recyklační peci a recyklovaný materiál je obratem distribuován zpět ke strojům pomocí pojízdné transportní pece.

Recyklace zinkového odpadu | VŠTE

„Již v průběhu řešení tohoto projektu jsme se společností GD Druckguss s.r.o. rozšířili záběr naší spolupráce a postupně zahájili další stále probíhající výzkumné aktivity v souvislosti s dalšími výzvami v oblasti zefektivňování výrobního procesu. Přizvali jsme ke spolupráci další univerzity a společně řešíme projekt zaměřený na implementaci aditivně vyrobených forem. Jako zásadní také vnímáme letošní zahájení výzkumu v oblasti digitalizace. Opět za podpory TAČRu,“ doplňuje doc. Ing. Ladislav Socha, MBA, Ph.D., vedoucí Environmentálního výzkumného pracoviště na VŠTE, klíčová osoba podílející se na řešení projektů na straně VŠTE.

„Velice oceňujeme, že se díky naší spolupráci s VŠTE a za finančního přispění TAČRu podařilo dosáhnout všech stanovených cílů tohoto projektu,“ konstatuje Ing. Roman Kubeš, prokurista a finanční ředitel společnosti GD Druckguss s.r.o.

Firma GD Druckguss s.r.o. je následovníkem německé společnosti, kterou založil pan Erich Gräther v roce 1991 v Německu. Společnost se v roce 1996 přestěhovala do nové výrobní haly v Hüfingenu a v roce 2000 byla započata výstavba nové provozní haly ve Vodňanech. V roce 2008 odkoupila společnost současná majitelka paní Iveta Boskov a přesunula veškerou výrobu z Německa do ČR. Hlavní činností firmy je výroba tvarově náročných zinkových odlitků technologií tlakového lití. Vyrábí odlitky o hmotnosti od 5 gramů do 750 gramů, a to na moderních licích strojích FRECH.

Redakčně upravená tisková zpráva Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Doporučujeme