Projekt v Hongkongu a možnosti dodávek zdravotnického vybavení a léčiv do Číny

Pilotní projekt, který povoluje využití v Hongkongu registrovaných zdravotnických prostředků a léků v nemocnici University of Hong Kong-Shenzhen Hospital, se chýlí ke konci.

Jedná se o iniciativu, která by do budoucna mohla otevřít možnost dodávek zdravotnického vybavení a léčiv do dalších nemocnic v rámci čínské oblasti Greater Bay Area.

Delta Perlové řeky, neboli Greater Bay Area (dále jen GBA), zahrnuje zvláštní správní regiony Hongkongu a Macaa a mimo jiné i devět hlavních metropolí provincie Kuang-tung, u nichž lze jmenovat například Šen-čen, Ču-chaj a další. Tato oblast, která je populačně srovnatelná s Německem, je díky ohromné výrobní základně a ročním HDP přesahujícím 1 670 mld. USD jednou z ekonomicky nejsilnějších v celé Číně.

Lepší vzájemná integrace jednotlivých měst v rámci GBA je jednou z dlouhodobých priorit čínské vlády. Vláda ČLR již v červnu 2019 odsouhlasila iniciativu umožňující využití v Hongkongu registrovaných zdravotnických prostředků a léků ve vybraných zdravotnických zařízeních GBA. Pilotní fáze odstartovala v lednu 2021 za zapojení nemocnice University of Hong Kong-Shenzhen Hospital a měla by běžet do konce července 2021.

Hlavní potenciál tohoto nového mechanismu by měl z pohledu českých zdravotnických výrobců a dodavatelů do budoucna spočívat v možnosti dodávat vybavení do nemocnic GBA, aniž by byla nutná předchozí zdlouhavá registrace u příslušného orgánu v ČLR, tedy u National Medical Products Administration (dále jen NMPA).

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Proces registrace zdravotnického vybavení v ČLR může být velmi časově a finančně náročný, jelikož zahrnuje testování akreditovanou laboratoří a v řadě případů (zejména u prostředků třídy II a III) i lokálně provedenou klinickou studii. Mechanismus registrace v Hongkongu je v porovnání o poznání jednodušší a v podstatě spočívá v dodání požadované dokumentace (formulář MDACS, certifikace ISO 13485, uživatelský manuál, apod.).

V případě, že by se podařilo dodat české výrobky do nemocnic GBA, je možné, že by jejich výrobci následně mohli využít zjednodušené procedury při registraci stejného produktu pro celý čínský trh. Konkrétnější informace však v tuto chvíli nejsou k dispozici a cesta ke zjednodušené registraci v rámci celé ČLR je tedy prozatím spíše ve stádiu úvah.

Jasnější obrysy fungování této iniciativy budou známy až po úspěšném ukončení pilotního projektu, kdy budou formulována doporučení a postupy pro další fáze projektu. Již nyní je však jasné, že se budou moci zapojit pouze nemocnice, u kterých je provozovatelem entita z Hongkongu, či Macaa. Tyto nemocnice musí rovněž být předem schváleny od Guangdong Health Commission.

Současně je důležité poznamenat, že v dostupných materiálech se mluví převážně o „Hong Kong-registered drugs with urgent clinical use, and medical devices used in Hong Kong public hospitals with urgent clinical use and advanced clinical applications“, tedy o lécích a vybavení pro urgentní klinické užití. Do budoucna se však má jednat o širší paletu léčiv a vybavení.

Generální konzulát bude průběžně publikovat nové informace o této zajímavé iniciativě. GK zároveň upozorňuje na plánovanou akci Asia Summit on Global Health, která proběhne 24. listopadu 2021 a u které lze předpokládat, že integrace zdravotnictví Hongkongu v rámci GBA bude jedním z klíčových témat.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Asie | Čína | Hongkong | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl | Zdravotnická technika

Doporučujeme