Projekt v Zambii běží dál, MENDELU pomáhá místním farmářům

Pandemie covidu-19 zasáhla citelně přeshraniční spolupráci. Mendelova univerzita v Brně musela utlumit velkou část svých zahraničních projektů. Jedním z těch, které pokračují, je dlouhodobá pomoc v Zambii.

Hlavními problémy tamních farmářů jsou nevhodné zemědělské praktiky a omezený přístup ke kvalitním zemědělským vstupům, jako je například osivo či kvalitní plemena hospodářských zvířat.

Zambie je dodnes rozvojovým státem. Její Západní provincie je kvůli obtížným geografickým a klimatickým podmínkám i stále přetrvávajícím důsledkům dlouhodobé politiky znevýhodňování a ekonomické izolace jednou z nejchudších provincií země. I když má zemědělství v záplavové planině potenciál, kvůli nedostatku soukromého sektoru a zpracovatelskému průmyslu se produkty prodávají syrové, nezpracované a bez jakékoli přidané hodnoty.

Mezi nejčastěji produkované plodiny v Západní provincii patří kukuřice, maniok a proso. Potenciál má také pěstování rýže, manga a kešu ořechů. Rostlinnou výrobu však negativně ovlivňuje především málo úrodná písčitá půda a pravidelné zaplavování polí v nížině řeky Zambezi. V provincii také chybí zpracovatelská zařízení.

Většinu zambijských zemědělců tvoří drobní a střední farmáři. Zásadními problémy, se kterými se potýkají, jsou neznalost moderních postupů a nedostatečné podnikatelské dovednosti. Odborníci z Česka proto cílí na zvýšení životní úrovně drobných farmářů za současného udržitelného využívání přírodních zdrojů. Integrované farmaření podporuje soběstačnost farem a komunit tím, že farmáři kombinují a propojují rostlinnou a živočišnou produkci, které se vzájemně doplňují.

Zambie je jednou z prioritních zemí České rozvojové spolupráce. „MENDELU v Zambii pomáhá od roku 2013, přičemž působíme v jižní a západní provincii a provincii Copperbelt. Vedeme několik rozvojových projektů na podporu farmářů, obnovu přírodních zdrojů, spolupracujeme s místní univerzitou v Copperbeltu a pracujeme na výzkumech na obnovu přírodních zdrojů. MENDELU si za tuto dobu v Zambii vybudovala stabilní zázemí a dobré jméno,“ uvedla Markéta Smrčková z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, která v Zambii v současné době působí.

Projekt Integrovaného farmaření, který MENDELU vede od roku 2019, už pomohl místním vybudovat 20 modelových farem integrovaného zemědělství, které jsou udržitelné a mají zvýšenou produkci. Celkem experti z Česka a zambijští zaměstnanci pracují s 800 farmáři. Ti od českých vědců získali přístup ke kvalitním informacím a zemědělským vstupům, jako jsou semena, sazenice nebo živočišná produkce. Společně vysadili už 8000 stromů, rehabilitovali přes 100 hektarů půdy, vybudovali 4 zavlažovací systémy a 4 funkční rybníky.

Čeští experti také pomohli zlepšit kvalitu hospodářských zvířat a jejich výživu, což ve výsledku navýšilo finanční a business kapacity farmářů skrz prodej mléka a masa. Na projektu MENDELU spolupracuje s českou firmou Holistic Solutions a Českou zemědělskou univerzitou. Reakce místních na rady zambijských i českých odborníků jsou pozitivní. „Místní úřady i farmáři náš projekt velmi podporují, neboť cílí na velké množství farmářů ve čtyřech oblastech a podporuje je v zemědělské soběstačnosti a dalším rozvoji,“ uvedl Martin Danzer, manažer projektu.

„Projekty přinášejí reálné výsledky. Tím jak se zlepšuje životní úroveň farmářů a stabilita jejich příjmů, mohou posílat děti do školy. Je tedy vidět, že to co děláme, má smysl. Oceňujeme, že univerzita bere svou třetí roli, tedy společenskou odpovědnost, vážně a podobné projekty v Zambii i například Etiopii realizuje,“ dodala Smrčková. Význam projektu nedávno na své blogu ostatně vypíchl i ministra zahraničních věcí Tomáš Petříček, jako jeden z pozitivních příkladů české rozvojové spolupráce.

Světová pandemie covidu-19 Zambii zasáhla o poznání méně než jiné země, základní pravidla v používání roušek, odstupů, umývání rukou jsou nastavena, nicméně momentálně nejsou viditelné větší restrikce. Projekty se však musely adaptovat na omezení v počtu cest a zavedení online tréninků a konzultací, které se ukázaly jako přínosné. Nicméně pro hladký průběh aktivit a zajištění jejich udržitelnosti má MENDELU v Zambii právě dvě zaměstnankyně.

Informace poskytnuta Mendelovou univerzitou v Brně.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme