Projekt Vl:Aštovka v Aši ekonomicky pozvedne Karlovarský kraj a postupně transformuje ekonomiku

Cílem projektu Vl:Aštovka je vybudování inovační infrastruktury, která pomůže nastartovat lokální ekonomiku a podpoří mikropodnikání, výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou.

„Jedná se o jeden ze strategických projektů v Karlovarském kraji, který by měl vést k rozvoji lokální ekonomiky Ašského výběžku. Podání žádosti do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace je zásadním krokem, avšak nejdůležitější bude vyjádření a hodnocení Státního fondu životního prostředí, který rozhodne, zda projekt splňuje požadavky strategického projektu a o finální výši finanční podpory. Termín pro přihlášení všech strategických projektů je do 31. 12. 2023,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.           

Záměrem projektu je postupně transformovat ekonomiku, kterou ovlivnila těžba hnědého uhlí v kraji | Karlovarský kraj

Projekt Vl:Aštovka by měl do regionu přilákat odborníky a zapojit je do tvorby hodnotového řetězce místních firem. Projekt cílí také na obyvatele regionu, a to prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň se bude snažit zlepšit kvalitu života obyvatel v regionu, chce přilákat vzdělané a aktivní občany, změnit vnímání území Ašska a zamezit odchodu stávajících obyvatel.         

Strategický projekt Vl:Aštovka má stanoveny aktivity, které by měly vést k naplnění cílů. Mezi tyto patří modernizace budovy Vl:Aštovky, vybudování coworkingového centra a pořízení zařízení a vybavení pro potřeby projektu. Další samostatnou aktivitou je vytvoření interaktivního portálu s veškerými informacemi o projektu. Obsahovat bude databázi expertů, ploch k pronájmu a informace o vzdělávacích aktivitách.          

Cílem podpory OPST je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady spojené se zelenou transformací a plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, tak jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu.

Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a vychází z Plánu spravedlivé územní transformace. Plán připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a jednotlivými kraji.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

Doporučujeme