Projekt vodíkových autobusů v Ústí nad Labem má šanci na obří dotaci z Operačního programu Spravedlivé transformace. Zaplatí ho z 85 %

Ke konci roku 2023 by veřejnou dopravu v Ústí nad Labem mohly začít zajišťovat první autobusy na vodík. Celkem jich chce ústecký dopravní podnik pořídit 20. Měly by být nízkopodlažní a klimatizované s dojezdem 330 kilometrů.

Díky nedávnému zařazení mezi strategické projekty Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace na ně může získat dotaci ve výši až 85 %. Popud k vypracování projektu přitom dalo Inovační centrum Ústeckého kraje.

Vodíkový agregát | Inovační centrum Ústeckého kraje

Zájem o využití vodíku v dopravě a energetice získal institucionální obrysy v Ústeckém kraji zejména v roce 2019 už díky Vodíkovému memorandu, které tehdy podepsalo 17 zástupců měst, firem, institucí a výzkumných organizací v čele s Ústeckým krajem a navazovalo na aktivity Vodíkové platformy koordinované Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.

Už tehdy bylo mezi podepsanými město Ústí nad Labem a Spolchemie, tedy podnik, ve kterém vodík vzniká jako vedlejší produkt a je možné jej využít pro vodíkovou plničku.

Vodíkové autobusy, plnička i servis v jednom

Záměr vybudovat plnicí vodíkovou stanici už na stole byl a Dopravní podnik v Ústí nad Labem na ni dokonce získal dotaci. Co ale chybělo, byly autobusy s vodíkovou technologií.

„V téhle situaci do hry vstoupilo Inovační centrum Ústeckého kraje, konkrétně jeho ředitel Martin Mata, který nám poradil, abychom projekt do Operačního programu Spravedlivá transformace postavili více komplexně – tedy požádat nejen o dotaci na plnící stanici, ale též dočišťovací zařízení pro vodík, na vodíkové autobusy a jejich servisní linku, včetně možnosti využití veřejností, a doporučil i spolupráci s univerzitou,“ vysvětluje detaily člen představenstva Dopravního podniku Petr Křivan.

Projekt je výjimečný právě svou komplexností a zahrnuje nejen spotřebu, ale i produkci vodíku. Spolchemie totiž vyrábí vodík jako vedlejší produkt, který bude putovat nejprve k dočištění a odtud pak do plnicí stanice, kde ho natankují autobusy. Součástí bude i servisní zázemí.

Plnička bude sloužit i veřejnosti

„Plnicí stanice, ale i servis si přitom na sebe mohou vydělávat. Plnička bude přístupná veřejnosti a v servisní lince se budou moci opravovat i další vodíkové autobusy z regionu. V tom spatřuji velkou výhodu,“ vyzdvihuje přínosy projektu Petr Křivan.

„Vodíková ekonomika má v našem kraji velký potenciál, vodík se tu tak jako tak vyrábí jako vedlejší produkt, a bylo by škoda ho nevyužít. Jsem moc rád, že je to celé na dobré cestě, aby to klaplo právě v takovémto konkrétním projektu. Jsou tu navíc další navazující výzkumné projekty na ústecké univerzitě, které to celé posunou ještě dále,“ doplňuje ředitel ICUK Martin Mata.

ICUK

A cena? 85% dotace

Vybudování plničky, pořízení 20 vodíkových elektrobusů, čisticí zařízení i servisní linka má vyjít v součtu na 723 milionů korun. Cena je na první pohled vysoká, drtivá část (85 %) by ale měla být zaplacena z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dopravní podnik, potažmo město by tak měly za vše zaplatit částku okolo 100 milionů. Samotný vodík zároveň není ani nejlevnější palivo, Dopravní podnik má ale od Spolchemie garantovánu jeho výrobní cenu a vydělávat chce, jak už bylo zmíněno, na servisních službách a provozu plničky i pro veřejnost.

„Pokud chceme postupně obnovovat vozový park, je třeba si uvědomit, že v současnosti nemáme šanci získat dotaci na levnější paliva, jako CNG. V podstatě jedinou podporovanou ekologickou možností byl právě vodík. Výhodou pro občany bude určitě další zlepšení místních emisí škodlivin, snížení zápachu a především úbytek hluku; vodíkové autobusy jsou tiché,“ obhajuje projekt člen představenstva Dopravního podniku Petr Křivan.

Šance na evropské dotace jsou reálné

Dvacet vodíkových elektrobusů tvoří podle jeho slov zhruba třetinu z celkového vozového parku ústeckého dopravního podniku, z těch nasazených v provozu může činit až polovinu. Měly by být nízkopodlažní a klimatizované s dojezdem 330 kilometrů. Začala už také veřejná zakázka na dodávku těchto autobusů.

„Projekt prošel důležitým krajským výběrem k udělení dotace. Během podzimu bude o zařazení do evropského programu rozhodovat vláda a Brusel pak vyhlásí výzvy v prvním kvartálu příštího roku. Jsem přesvědčen, že jeho šance jsou velké, přesně tento typ projektů Evropa podporuje. Navážou-li na něj další projekty třeba i se zeleným vodíkem, bude to skvělé,“ dodává na závěr ředitel ICUK Martin Mata.

Když vše dobře poběží, vodíkové autobusy by v ulicích města mohly začít jezdit na konci roku 2023.

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme