Projekt zahraniční rozvojové spolupráce posílí práva dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině

Projekt „Posílení práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině“ je podpořen programem rozvojové spolupráce České republiky. Projekt bude realizován v období 2019 až 2021 s cílem přispět ke zlepšení uplatňování práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině.

Zástupkyně velvyslankyně paní Soňa Ubović se v úvodním projevu obrátila zástupcům entitních a kantonálních ministerstev, center sociální práce, SOS vesniček z Bosny a Hercegoviny a Srbska SOS International, nevládních organizací a mladých lidí vyrůstajících v systému alternativní péče, kde prezentovala výsledky projektu.

Projekt se snaží přispět ke zlepšení praxe v oblasti práv dětí v alternativní péči v Bosně a Hercegovině, čehož bude dosaženo budováním kapacit odborníků v oblasti sociální ochrany a mladých lidí z alternativní péče, kteří uchopí přístup orientovaný na práva dětí ve své praxi. Dalším cílem je zvýšit povědomí o potřebě nepřetržitého školení k budování kapacit odborníků prostřednictvím spolupráce s příslušnými institucemi a organizacemi.

Cílové skupiny, na které se projekt zaměřuje, jsou: 100 profesionálů ze systému sociální ochrany, 50 mladých lidí z alternativní péče.

Projekt realizovaný SOS vesničkami ve spolupráci s SOS vesničkami České republiky bude realizován na celém území Bosny a Hercegoviny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina
• Témata: Rozvojová spolupráce
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme