Projektanti letos očekávají růst trhu projektových prací o 2,6 %

Projektanti projektující pozemní stavby očekávají vyšší růst trhu. V současné chvíli mají projektové společnosti využity kapacity na 96 %. Tržby projektovým společnostem porostou o 3,3 %. Tržby porostou více v pozemní projekci.

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. S požadavkem na úplatek se setkalo minimum dotázaných. Nejčastěji získávají projektové společnosti zakázky na základě dlouhodobé spolupráce. Pro zákazníka je stále nejdůležitější cena. Interní směrnice projektové společnosti překračují výjimečně. Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. 

Ilustrační fotografie

Pro letošní rok očekávají projektové společnosti vývoj trhu projektových prací ve výši 2,6 %. Pro rok 2023 počítají projektové společnosti s mírným poklesem, a to ve výši -1 %. „Projektové společnosti jsou v současné chvíli ohledně vývoje trhu optimistické. Veřejných zakázek je dostatek a společnosti mají maximálně vytížené kapacity. Na druhou stranu u některých společností panují obavy z dalšího vývoje trhu s ohledem na současnou krizi,“ komentuje aktuální situaci a vývoj Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC Research s.r.o.

Projektanti projektující převážně pozemní stavby očekávají v roce 2022 růst trhu o 3,9 %. V roce 2023 očekávají lehký pokles o – 0,2 %. Proti tomu projektanti projektující převážně inženýrské stavby očekávají mírný růst trhu o 0,4 % v letošním roce a v tom následujícím se očekává pokles o -2,3 %.

K této predikci projektových společností se vyjadřuje i Martin Höfler, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PUDIS a.s. a dodává: „Očekávám, že situace na trhu bude i nadále velmi intenzivní. Sice se mluví o rozpočtových deficitech, o nutnosti úspor a zavádění různých omezení apod., ale neplatí to pro projektové práce v infrastruktuře. Ono to je i rozumné. Pokud je potřeba v makroekono­mickém pohledu šetřit, nemělo by se to dotknout přípravy staveb, protože na ní moc ušetřit s ohledem na absolutní hodnotu ceny ani nejde. Navíc z nedávné historie víme, že když se zastaví i projektování, projeví se to negativně nepřipraveností staveb až za něko­lik dalších let. A to samozřejmě není žádoucí. Takže připravujme projekty, a realizujme je třeba o trošku později, až bude rozpočtově a celospolečensky přijatelnější období.“

Vývoj trhu projektových prací. Zdroj: CEEC Research | CEEC Research

V druhém pololetí roku 2022 jsou kapacity projektových společností vytíženy na 96 %. V následujícím půlroce očekávají projektové společnosti nižší vytížení svých kapacit, a to na 91 %. 

V letošním roce očekávají projektové společnosti růst svých tržeb až o 3,3 %. V roce 2023 očekávají projektové společnosti spíše stagnaci svých tržeb.

Vyšší růst tržeb očekávají společnosti věnující se projekci pozemních staveb, a sice o 4,1 % v letošním roce a o dalších 1,5 % v roce 2023. Společnosti zabývající se především projekcí inženýrských staveb očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 1,9 % a v roce následujícím očekávají již propad tržeb a to o – 2 %.

Většina dotázaných se v tomto roce nesetkala s požadavkem na úplatek (90 %), a jako příčinu uváděli jejich zástupci především to, že pro úplatky není důvod, protože se většinou nena­cházejí v postavení, kdy by byl k těmto praktikám prostor. Společnosti nicméně také uvedly, že pokud se s požadavky na úplatky setkávají, je to v rámci veřejného sektoru.

Ilustrační fotografie

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Pro více jak polovinu do­tázaných se jedná o stejně dlouhou dobu, a pro třetinu se dokonce jedná o nárůst této doby. V současné chvíli to znamená, že společnosti jsou vytížené až do konce prvního kvartálu 2023. 

Možnou motivaci vysvětluje Milan Moravec, CEO společnosti Digital Transformation systems s.r.o. „Očekávám lehký nárůst prací oproti roku 2021, zároveň ale také očekávám začínající problémy s kapacitami u firem. Řada firem se připravuje na předpokládaný pokles investic v následujících letech a snaží se naplnit zásobníky svých prací i pro následující rok.“

83 % projektových společností nejčastěji získává zakázky na základě dlouhodobé spolupráce a podle 86 % společností je pro klienta stále nejdůležitějším faktorem při výběru projekční firmy ceny.

Studie projektových společností H2/2022 bude zveřejněna na webu CEEC Research.

Redakčně upravená tisková zpráva CEEC Research

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme