Projektové výzvy v oblasti aplikovaného výzkumu mezi ČR a Kanadou

V roce 2020 bude probíhat několik významných veřejných soutěží v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Zájemci se mohou přihlásit do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 a/nebo do projektových výzev v rámci programu EUREKA, zaměřených např. na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti pokročilých materiálů. Nabízí se tak velmi zajímavé příležitosti, jak posílit existující vztahy s kanadskými partnery nebo navázat nové.

Kanada je v posledních letech velmi aktivní v podpoře výzkumu, vývoje a inovací a má České republice rozhodně co nabídnout. V souvislosti s covid-19 federální vláda vyhlásila program na podporu výzkumných center a zdůrazňuje jejich potenciál jako generátorů budoucího růstu. Níže uvedené výzvy by českým firmám a akademickým institucím měly usnadnit navázání a případně rozšíření spolupráce s atraktivními kanadskými partnery.

Program DELTA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 13. května 2020 druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Návrhy projektů lze podávat do 15. července 2020.

Program jako takový není tematicky zaměřen. Výběr témat bude určen pro každou zahraniční partnerskou agenturu samostatně a bude odrážet prioritní oblasti aplikovaného výzkumu zapojených zemí.

V rámci Kanady se do programu zapojily dvě agentury:

Mezi další lokality spadající do této výzvy patří Brazílie, Če-ťiang (ČLR), Izrael, Korea, Tchaj-wan, Ťiang-su a Vietnam.

Hlavním uchazečem musí být firmy (malé, střední, velké), univerzity a výzkumné organizace mohou být pak pouze přizvány. V případě provincie Québec musí být hlavním uchazečem i výzkumná organizace, a to u projektů na úrovni TRL 2-4 (technology readiness level).

Více informací k veřejné soutěži a k programu DELTA 2 je k nalezení na stránkách TA ČR.

EUREKA

V rámci evropské platformy programu EUREKA se vyhlašuje výzva, která je otevřená pro projekty aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých materiálů. Výzvy se účastní 14 členských zemí, včetně ČR a Kanady.

Jde o jeden z mála evropských projektů mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, který je otevřený subjektům napříč celou Kanadou. Českým partnerem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kanadským pak National Research Council. Termín pro předkládání projektů je 30. červen 2020, čeští uchazeči se na národní úrovni mohou přihlásit v rámci 9. národní výzvy programu INTER-EUREKA až do 25. září 2020.

Program je tematicky zaměřen na následující oblasti:

  • polovodiče a displej,
  • záložní zdroje a senzor. technologie, včetně zásobáren energie,
  • uhlíkový průmysl a chemie, včetně lehkých materiálů, kompozitů, recyklace plastů, nanomateriálů a plastových materiálů,
  • strojírenství, roboti a kovovýroba.

Uchazečem musí být firmy (malé, střední, velké), univerzity a výzkumné organizace mohou být pak pouze přizvány.

Více informací k této výzvě je k nalezení na stránkách EUREKA  (informace k národní účasti budou zveřejněny v nejbližších dnech na stránkách MŠMT ČR).

EUREKA GlobalStars s Japonskem

České a kanadské společnosti se mohou společně zapojit také do výzvy EUREKA GlobalStars s Japonskem a dalšími vybranými členskými zeměmi.

Nahlášený projekt může být z jakéhokoliv sektoru, vědecko-výzkumné aktivity však musí vést k novému produktu, průmyslovému procesu či službě. Českým partnerem je opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kanadským pak National Research Council.

Přihlásit se lze od 8. června do 10. září 2020. Čeští zájemci se budou budou moci přihlásit v rámci zmíněného národního programu INTER-EUREKA až do 25. září 2020. Konzorcium musí obsahovat minimálně dva účastníky včetně japonského účastníka. Uchazečem na české straně mohou být malé, střední i velké společnosti, připojit se pak mohou univerzity a výzkumné organizace.

Více informací k tomuto programu naleznete na stránkách EUREKA (informace k národní účasti budou zveřejněny v nejbližších dnech na stránkách MŠMT ČR).

V případě zájmu o zmíněné výzvy nebo jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím také obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Kanadě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).

• Teritorium: Česká republika | Kanada
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme