Projekty ekonomické diplomacie PROPED pro rok 2020

Dne 29. listopadu 2019 schválila Komise pro výběr projektů projekty pro rok 2020. Projekty ekonomické diplomacie PROPED podporují české firmy při vstupu na zahraniční trhy a při nabídce obchodních řešení zahraničním partnerům. Schválených projektů je v první výzvě 244.

Komise pro výběr projektů složená ze zástupců rezortů zapojených do Společného nástroje financování ekonomické diplomacie České republiky posoudila na svém zasedání dne 29. listopadu 2019 návrhy 300 projektů. Z tohoto celkového počtu předložených návrhů Komise doporučila pro rok 2019 k realizaci 244 projektů.

České firmy a instituce se zájmem o účast na některém z projektů ekonomické diplomacie se mohou obracet na Klientské centrum pro export (kcexport@businessinfo.cz, tel.: 224 907 576) nebo přímo na příslušný zastupitelský úřad. Ekonomičtí diplomaté Vám rádi sdělí bližší informace o daném projektu a podmínkách účasti. Seznam kontaktů na ekonomické úseky ambasád najdete na webových stránkách MZV ČR.

Cílem projektů ekonomické diplomacie je podpořit proexportní aktivity českých firem a jejich vstup na zahraniční trhy. Projekty ekonomické diplomacie mohou mít podobu semináře, konference, kulatého stolu, incomingové mise, workshopu či účasti českých firem na výstavách a veletrzích.

Projekty ekonomické diplomacie PROPED jsou podpořeny ze Společného nástroje pro financování ekonomické diplomacie ČR, do kterého jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí ČR zapojeny Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad vlády.

Schválené projekty v první výzvě naleznete v seznamech rozdělených dle sektorů a příslušných zastupitelských úřadů na webu MZV ČR.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme