Projekty na podporu ekonomických aktivit pomohly v Mexiku pěti českým firmám

PROPEA je nový nástroj Ministerstva zahraničních věcí, který má za cíl podpořit české firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy. Pilotní ročník PROPEA realizovalo v roce 2020 i Velvyslanectví ČR v Mexiku.

V rámci Projektů na podporu ekonomických aktivit bylo loni v Mexiku podpořeno šest podniků. 

V rámci PROPEA byly spolufinancovány expertní služby pro české firmy, které jim pomohly při jejich vstupu a etablování se na mexickém trhu. Jednalo se o zajištění registrace ochranných známek, založení dceřiné společnosti či sanitární registrace. Díky programu bylo umožněno tuzemským podnikům udržet a rozvíjet obchodní aktivity v Mexiku i během koronavirové krize či pokračovat v plánovaném vstupu na zdejší trh. 

Velvyslanectví ČR v Mexiku při realizaci projektů PROPEA spolupracuje s advokátní kanceláří JBV abogados, zastoupenou právníkem Omarem Villaseñorem, která má bohaté zkušenosti s českými firmami na místním trhu. Přes specifika, která v roce 2020 přinesla pandemie COVID-19, byl zájem o projekty PROPEA v Mexiku velký. Z rozpočtu PROPEA bylo dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % ceny služby spolufinancovala česká firma. 

Nejžádanější službou byla registrace ochranných známek a sanitární registrace, které jsou nutné pro dovoz zdravotnických výrobků. Tyto služby využily společnosti YUUKI Company s.r.o.BiomagMedical s.r.o. Společnostem byla poskytnuta služba s přípravou dokumentace potřebné pro registraci ochranné známky názvu společnosti a výrobku, posouzení a klasifikace produktu, a příprava a podání žádosti o sanitární registraci.  

Dalším typem poskytnuté služby byla podpora při založení dceřiné společnosti české firmy v Mexiku. Společnost ZEBR s.r.o., která se zabývá výrobou strojů na výrobu interiérových a exteriérových žaluzií, využila projekt PROPEA na založení pobočky s cílem usnadnit dovoz svých produktů do Mexika a mít zde přímé obchodní zastoupení. Advokátní kancelář JBV abogados pomohla s přípravou dokumentace nezbytné pro založení a registraci mexické obchodní společnosti ZEBR México a v následné službě připravil i registraci ochranné známky. Rovněž podpořil společnost v otázce v hledání skladových prostor. 

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. získala podporu programu PROPEA na přípravu dokumentace potřebné k registraci ochranné známky na název a logo společnosti a na ochranné známky na etikety svých produktů, které chce do Mexika dovážet. Společnost mmcité1 a.s., která na mexickém trhu již působí, využila projekt PROPEA k registraci ochranných známek na své produkty. 

Advokátní kancelář JBV abogados poskytla počáteční konzultace o vstupu na trh i několika dalším českým společnostem, které o PROPEA projevily zájem, ale z různých důvodů se  do programu v pilotním roce nestihly zapojit. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí

Doporučujeme