Projekty na výrobu vodíku v Ománu

To, že se v Ománu daří obnovitelným zdrojům energie (OZE), dokládá množství projektů na výrobu zeleného vodíku. V Ománu se připravuje údajně největší projekt na výrobu zeleného vodíku na světě. Výroba bude poháněna 25 GW obnovitelné energie. Jedná se o skutečně obří kapacitu (jen pro srovnání EU plánuje do roku 2030 vystavět elektrolyzéry napojené na 40GW).

Ománský projekt má stát 30 mld. USD. Konsorcium zúčastněných firem pracovalo na analýze projektu již více než tři roky. Konečné investiční rozhodnutí se očekává v roce 2026. V prosinci 2020 byl ohlášen další projekt s belgickou DEME Group a v březnu 2021 pak další indicko-francouzský projekt za 2,5 mld. USD. Kromě čistého zeleného vodíku má Omán zájem vyrábět i tzv. modrý vodík ze zemního plynu s využitím japonské technologie.

Zelený vodík se vyrábí štěpením vody za pomoci elektřiny generované z čistých obnovitelných zdrojů energie – solárních elektráren. Naproti tomu tzv. „modrý vodík“ je vyráběn ze zemního plynu s odloučením uhlíkové složky. Vodík, ať zelený či modrý, je pak využíván v palivových článcích nebo k přímému spalování v motorech. Z důvodu snadnější přepravy je přetvářen na amoniak/čpavek (NH3).

Vodík je nyní součástí téměř každé národní strategie a lze jej vidět v mnoha vládních plánech na dekarbonizaci průmyslu. Očekává se, že vodík bude hrát významnou roli při snižování emisí uhlíku v energeticky náročných průmyslových odvětvích. Žijeme však v době energetické revoluce a technologie v energetice zažívají převratné změny. K nim může zanedlouho patřit také nová technologie přeměny CO2 na pevné vločky uhlíku, kterou vyvinuli na University of Melbourne.

Omán je stranou Pařížské dohody a musí dekarbonizovat.

Připravovaný projekt napojený na rekordní zdroje energie – 25 G W

Největší vodíkový projekt na světě využívající 25 GW obnovitelné energie za 30 mld. USD má realizovat ománská státní energetická společnost OQ, hongkongský vývojář zelených paliv InterContinental Energy a kuvajtský vládou podporovaný investor a vývojář čisté energie EnerTech.

Studie a přípravy projektu zabraly již tři roky, konečné rozhodnutí má padnout v roce 2026, spuštění první části v 2028 a celkové dokončení 2038. Projekt nazývaný Oman Green Energy Hub má ročně produkovat 1,8 mil. tun zeleného vodíku a okolo 10 mil. tun zeleného amoniaku.

Projekt těží ze strategické polohy mezi Evropou a Asií a z vynikajícího výkonu obnovitelných zdrojů (solárním i větrným) v této části světa. Může tak poskytnout bezpečné a spolehlivé dodávky zelených paliv po celém světě za vysoce konkurenceschopnou cenu. Tento megaprojekt by měl dekarbonizovat energetický průmysl a poskytnout mezinárodním zákazníkům zelený vodík nebo jeho deriváty, jako je zelený amoniak.

Kontakty pro další informace:

Ománsko-belgický projekt

O vstup do Ománu usiluje také belgická firma DEME Concessions (obrat 2,62 mld. EUR v roce 2019). Ta se spojila s ománskou národní ropnou investiční společností OQ, aby v přístavu Duqm společně realizovaly projekt na výrobu zeleného vodíku. Projekt podporuje ománský Úřad pro zvláštní ekonomické zóny (OPAZ).

Zatímco DEME a OQ poskytnou financování, technologii a další, OPAZ se zapojí s regulační podporou a pomocí při zajišťování povolení. Projekt je nazvaný HYPORT® Duqm Green Hydrogen.

V první fázi předpokládá kapacitu elektrolyzéru 250–500 MW, později 1 GW. Má se stát součástí řady dalších projektů solární, větrné a jiné alternativní energie pokrývajících 150 kilometrů čtverečních. Využívá příhodných solárních a větrných podmínek dané lokality (údajně nejlepší na světě). Úspěch projektu potvrzuje již dokončená studie proveditelnosti.

Projekt přispěje k dekarbonizaci průmyslových podniků ve Speciální ekonomické zóně Duqm. Zelený vodík a zelený amoniak se budou dodávat zákazníkům v Evropě. Projekt bude připojen k vedení vysokého napětí (400 kV), k výrobně demineralizované a odsolené mořské vody a přístavním sítím pro vývoz zeleného vodíku a jeho derivátů prostřednictvím námořních plavidel.

Kontakty pro další informace:

Dalších 2,5 miliardy USD do výroby zeleného vodíku v SEZ Duqm

Indická společnost ACME Solar Holdings Ltd a ománská Tanweer (jedna z ománských elektrárenských společností – součást NAMA Group) plánují investovat 2,5 mld. USD do výroby zeleného vodíku ve zvláštní ekonomické zóně Duqm. Výrobní zařízení má pak dodávat vodík ve formě amoniaku do Evropy, Ameriky a Asie. Memorandum o porozumění (MoU) o zřízení velkokapacitního zařízení na výrobu 2200 tun/den zeleného amoniaku bylo podepsáno v březnu 2021.

ACME si vybrala Omán pro svůj první velký komerční projekt na výrobu zeleného amoniaku s ohledem na jeho strategické umístění, podporu získanou od vládních orgánů a vysokou úroveň sluneční záření v zemi. ACME vyrábí zelený vodík s francouzským výrobcem elektrolyzérů – společností Lhyfe Labs SAS, pilotní projekt spustili v indickém Rádžasthánu v dubnu 2021. ACME v Indii spravuje portfolio elektráren o výkonu 5,5 GW.

Kontakty pro další informace:

Modrý vodík s japonským partnerem

Ománská ropná firma ARA Petroleum (100% vlastněná společností Zubair Corporation LLC) plánuje výrobu „modrého vodíku“, tedy vodíku vyráběného ze zemního plynu. Firma má tři klíčové cíle: využití solární energie k výrobě elektřiny (výstavba 20MW zdroje); výroba „modrého vodíku“ (tj vyráběného ze zemního plynu) a zachycování CO2, který se má prodávat jako surovina pro ománský průmysl.

Tento projekt má podpořit účast japonského partnera firmy Sumitomo Corporation, která v současné době pracuje na studii proveditelnosti. Je to první projekt svého druhu v sultanátu a má se stát přehlídkou využití nových zelených technologií.

Kontakty pro další informace:

  • Sultan al Ghaithi, generální ředitel ARA Petroleum, P.O. Box 1127, P.C. 112, Ruwi, Sultanate of Oman, tel.:+968 2230 4240, e-mail: info@arapetroleum.comZubair Corporation LLC
  • Sumitomo Corporation, adr: Middle East, Muscat Liaison Office, Way 3036, Block 230, Building No.2832, Office No.26, Alsarooj, Bausher, Muscat, Oman (P.O. Box 1027, Jibroo, Postal Code: 114, Muscat, Oman), tel.: +968-2206-3961, fax: +968-2206-3965

Carbon Caption Storage (CCS) dává nový smysl

V důsledku klimatických změn narůstá potřeba nahradit energetické suroviny emitující CO2 vodíkem. To se týká také velkého množství uhelných elektráren v ČR, které v důsledku stoupající ceny emisních povolenek budou brzy odstaveny z provozu. Před lety Norsko nabízelo jejich vlastní technologii zvanou CCS – Carbon Capture Storage, která byla založena na zachycování CO2 a jeho uskladňování v podzemních jímkách. Bez dalšího využití uskladněného a stlačeného CO2 se však tato technologie jevila se jako slepá ulička.

Podle nedávno publikovaných zpráv však již byla vyvinuta nová technologie, která přeměňuje plynné CO2 na pevnou látku. Jde o katalytický proces, který přeměňuje plynný CO2 na vločky pevného uhlíku. Výzkum vedla RMIT University v Melbourne v Austrálii a zahrnuje použití elektrokatalyzátoru z tekutého kovu k přeměně CO2 na pevný uhlík.

Dříve vyvinuté elektrokatalyzátory byly schopné převádět CO2 na pevný uhlík, jako jsou uhlíkové nanotrubičky, pouze při teplotách nad 600 °C, ale tato nová metoda funguje při pokojové teplotě. Vědci použili slitinu na bázi gallia obsahující cer (cerium) k výrobě vloček pevného uhlíku. Slitiny na bázi gallia jsou ideální pro elektrokatalyzátory z tekutého kovu, protože zůstávají kapalné při pokojové teplotě.

Kontakty pro další informace:

  • pan Torben Daeneke, člen australské rady pro výzkum DECRA v RMIT, University of Melbourne
  • paní Dorna Esrafilzadeh, výzkumná pracovnice a hlavní autorka práce na RMIT School of Engineering, University of Melbourne
  • The Chemical Engineer

Přímé zachycování uhlíku ze vzduchu a jeho trvalé uskladnění v porézních horninách

Na technologii CCS se zaměřuje také ománský start-up 44.01, který chce ve spolupráci se švýcarskou firmou Climeworks zachycovat uhlík v porézních peridotitových horninách. Těch je v sultanátu poměrně hodně. Švýcarská společnost Climeworks je světový lídr v oblasti přímého zachycování uhlíku ve vzduchu. Společnost 44.01 založil průkopnický ománský inovátor a ekolog Talal Hasan.

Jejich prvním společným projektem je výstavba závodu na přímé zachycování uhlíku (DAC) v průmyslovém areálu města Khazaen. Tento projekt má prokázat komerční životaschopnost odstraňování oxidu uhličitého (CO2) pomocí peridotitových hornin, jejichž velké množství se nachází v severních částech sultanátu. Atmosférický CO₂ přirozeně reaguje s peridotitovými horninami bohatými na hořčík a vápník, na nichž se uhličitany vysráží.

Kontakty pro další informace:

  • pan Christoph Gebald, co-CEO a spoluzakladatel společnosti Climeworks, Švýcarsko
  • pan Talal Hasan, zakladatel a CEO společnosti 44.01, Omán

V kontextu světové produkce

V současné době jsou ve světě ve výstavbě nová zařízení na výrobu zeleného vodíku napojená na energetické zdroje s výkonem 213,5 GW, nejvíce z nich v Evropě. Průměrný výkon zařízení má narůstat z 10 MW na 100–500 MW do roku 2024. V Německu jsou připravovány projekty s úhrnným výkonem 9 GW, v Nizozemsku 6 GW a ve Velké Británii 4 GW, všechny mají být dokončeny do konce roku 2030. Přitom současný instalovaný výkon elektrolyzérů na výrobu vodíku dosahuje jen okolo 200 MW.

Pokud bude veškerá připravovaná výrobní kapacita vodíku na světě skutečně spuštěna, bude produkovat 32 mil. tun vodíku ročně (nezahrnuje nejnovější ománský projekt). EU plánuje do roku 2030 postavit elektrolyzéry napojené na energetické zdroje s kapacitou cca 40 GW.

I z těchto čísel je patrné, že velikost výrobní kapacity největšího elektrolyzéru připravovaného v Ománu je z pohledu celosvětové produkce velmi významná. Trochu připomíná mamutí stavby, které později nemusí dojít ke svému naplnění.

Nicméně z pohledu komparativních výhod, které obnovitelné zdroje na Arabském poloostrově mají (takřka neomezená volná půda a sluneční záření) a z pohledu očekávaného konce těžby ropy v Ománu do roku 2035 a státních pobídek, dávají všechny tyto vodíkové projekty smysl.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rijádu (Saúdská Arábie). Autor: Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat.

• Teritorium: Asie | Omán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme