Projekty transformační spolupráce na podporu médií v Albánii

Velvyslanec Urban podepsal smlouvy na realizaci dvou malých lokálních projektů transformační spolupráce v Albánii. Hlavním tématem obou projektů jsou média.

Projekt s názvem Online média a lidská práva v Albánii, jehož realizátorem je nevládní organizace Albanian Institute for Political Studies (ISP), se zaměřuje na online média.

Ilustrační fotografie

Online média zažila v uplynulých letech velký rozvoj, neexistuje však dostatek dat o počtu těchto médií ani způsobu jejich financování, jasný není ani dopad fake news.

Projekt má za cíl spojit online média s ústavním právem na informaci a osobní svobodu, prozkoumat současnou situaci a možnosti intervence, zorganizovat na dané téma online dotazník a otevřená fóra pro všechny zainteresované aktéry.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Druhý projekt nese název Média a integrace do EU. Obraz EU v albánských médiích a jeho realizátorem je Albanian Media Institute (AMI).

Albánie se nachází ve fázi brzkého zahájení přístupových rozhovorů o integraci do EU. Spolu s časem se mění i obraz EU a zároveň role třetích aktérů. Kromě studie o obrazu EU v albánských médiích podpoří projekt i nezávislé informační portály, na nichž budou publikovány články na dané téma. Součástí projektu jsou i semináře pro novináře, jejichž tématem bude svoboda projevu, lidská práva a digitální tranzice v kontextu EU.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie).

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme