Projekty veřejno-soukromé spolupráce budou v Angole mnohem dostupnější

Angola plánuje zlepšit řízení projektů veřejno-soukromé spolupráce (PPP) ustanovením nové instituce během roku 2020. Nové PPP budou mnohem dostupnější, transparentnější, budou v souladu s mezinárodními postupy, omezí prostor pro korupci a budou realizovány jen ty, které budou v souladu s udržitelným rozvojovým plánem Angoly. Celý proces bude probíhat pod dohledem Světové banky. České podniky budou moci těžit z nového nastavení díky lepším a rovnějším podmínkách.

Angola má v plánu v roce 2020 založit řídící orgán tzv. Orgão de Governação das PPP, který bude schvalovat projekty veřejné a soukromé spolupráce (PPP), stanoví priority a bude dohlížet nad dodržováním všech pravidel stanovených zákonem č. 11/19 z května 2019. Ustanovení tohoto orgánu bylo zmíněno již v prezidentském dekretu č. 316/19, který reguluje fungování projektů PPP. Celý proces začne nejdříve vyškolením seniorních pracovníků z různých odborů angolských ministerstev, kteří později vytvoří technické týmy na projekty PPP, zahájí výběrová řízení a hodnocení PPP. Ve vedení orgánu budou přítomni angolští ministři a budou mít politickou roli.

Nový orgán zaručí dodržování transparentnosti, osvědčených mezinárodních postupů a projekty budou v souladu s programem prezidenta João Lourença na udržitelný rozvoj Angoly zahrnující sociální rozvoj, školství, zdravotnictví, sport, kulturu, rozvoj výrobního sektoru a nahrazení dovozů, bezpečnost, kvalitní infrastrukturu, lepší přístup k elektřině, udržitelné využívání vodních zdrojů a obnovitelné zdroje energie. Žádný z nových projektů PPP nebude realizován bez toho, aniž by nebyl schválen technickou komisí. Celý proces je pod záštitou Světové banky, která pomůže implementovat tuto iniciativu a zaškolit členy tohoto orgánu.

Nový angolský ministr ekonomiky a plánování Sérgio Santos uvedl, že ustanovení řídícího orgánu je velmi důležité k dosažení kvalitních projektů PPP. Aktuálně totiž existuje mnoho PPP projektů, které nejsou zcela v souladu s pravidly a jsou špatně organizované. Dojde také k reformě veřejno-podnikatelského sektoru, což poskytne větší prostor soukromému sektoru na to, aby se stal hnacím motorem angolské ekonomiky.

Toto nové nastavení umožní lepší přístup českých podniků k projektům PPP, které jsou často velmi vyhledávaným typem projektů v Angole. Ve většině případů jsou však nepřístupné kvůli korupci, bezdůvodnému upřednostňování určitých firem a nedodržování pravidel ze strany angolských institucí. České podniky se budou moci snadněji účastnit veřejných zakázek a podílet se na projektech zejména v dopravní infrastruktuře, vodohospodářství, energetice, potravinářství, školství a zdravotnictví.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Angola

Doporučujeme