Zdroj: CzechTrade

Český podnikatelský inkubátor v Indii pomáhá vývozcům, na MSV lákal Indy

Překonat první překážky při vstupu na indický trh a vytvořit odborné a provozní zázemí pomáhá od letošního roku tuzemským exportérům Český podnikatelský inkubátor v Bengalúru.

První zkušenosti s indickým inkubátorem získávají vývozci na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu, jehož oficiální partnerskou zemí je letos právě Indie.

Nový projekt agentury CzechTrade a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) dokáže firmám poskytnout podporu i informace, které významně sníží jejich náklady na orientaci na specifickém trhu jižní Asie.

Inkubátor zaměřený na oblast strojírenství, leteckého průmyslu, zdravotnické techniky, automotive, ochrany životního prostředí a biotechnologie vznikl při návštěvě Indie šestnácti českými firmami v čele s AMSP ČR v březnu 2017. Toto setkání zorganizovala zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve městě Bengalúru.

„Při této návštěvě se podnikatelé setkali se svými indickými partnery a hodnotili potenciál trhu velmi pozitivně. Založení inkubátoru tak nebylo rozhodnutím úředníků, ale zástupců malých a středních firem, které mají zájem o obchod v Indii. CzechTrade na jejich poptávku reagoval a indické straně následně sestavil postupy, jak nabízet služby pro české firmy v rámci inkubátoru,“ říká generální ředitel agentury pro podporu exportu CzechTrade Radomil Doležal.

Podrobnosti najdete v článku Podnikatelský inkubátor v Bengalúru otevírá Čechům dveře do Indie

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k tomu dodává: „Indii vnímáme jako zemi s mimořádnými příležitostmi. Nejenže významně roste vzájemný obchod, ale Indie je jedna z mála velkých destinací, kde je převis našich přímých investic. Monitorujeme, že naše malé a střední firmy začínají v poslední době systematicky vyhledávat indické partnery jako spoluhráče pro investiční aktivity. Proto jsme se rozhodli zřídit druhé zahraniční zázemí naší asociace pro naše podniky a po New Yorku jsme ve spolupráci s CzechTrade připravili podnikatelský inkubátor v Bengalúru.“

S inkubátorem již v současnosti spolupracují například firmy Beznoska a Mediatrade zabývající se zdravotnickou technikou, společnost Watersavers věnující se technologii ochrany vody, firma na  montování interiérových příček LIKO-S, strojírenská firma Metaliko nebo výrobce nákladních vozů TATRA Trucks. Ušetřit náklady pomáhá inkubátor vývozcům například pořádáním prezentačních akcí či asistencí při vyhledávání obchodních partnerů. „Mezi podmínky, které musejí firmy v příštím roce splnit pro získání zakázky, patří absolvování týdenního pobytu v Bengalúru, jehož součástí je i dvoudenní seminář nebo školení na téma celní problematiky či jednání s indickou firmou,“ dodává Doležal.

Inkubátor přilákal do Brna Indky

První zkušenosti s indickým inkubátorem mohou vývozci získat na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu, jehož oficiální partnerskou zemí je pro letošní rok právě Indie. Centrální expozice této země s účastí více než 80 indických firem obsadila téměř celý pavilon A1. Zde se návštěvníci setkají také se stánkem CzechTrade a AMSP ČR věnovaným již zmiňovanému projektu Českého podnikatelského inkubátoru.

Analýza obchodních a investičních aktivit mezi Indií a ČR

„Díky inkubátoru se do Brna přijelo podívat dvanáct indických podnikatelek zastupujících průmyslové firmy. Obchodnice se těší stále větší důvěře a obdivu v podnikatelském prostředí a mají zájem navázat kontakty se svými českými kolegyněmi i dalšími firmami,“ říká Ivan Kameník, vedoucí zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Bengalúru.

Skupina indických podnikatelek v čele se státní tajemnicí se veletrhu účastní v rámci delegace vlády státu Karnataka na pozvání Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí

Doporučujeme