Prototypuj a ověřuj. Město Brno a agentura JIC podpoří inovativní firmy 6 miliony korun

Šest milionů korun od města pomůže malým a středním inovativním podnikům s výrobou prototypů a jejich ověřením s prvními zákazníky. Inovační agentura JIC je během letošního roku rozdělí prostřednictvím programu Prototypuj a ověřuj. Do něho se mohou začínající firmy a fyzické osoby hlásit ode 31. března do 11. května 2020.

Ověření technologické proveditelnosti nebo důkladné prověření zájmu potenciálních zákazníků. Právě to je u inovativních záměrů nejčastější překážkou dalšího rozvoje. Pro soukromé investory jsou takové projekty příliš rizikové a z veřejných zdrojů se finance získávají obtížně. Řešení teď nabízí nový program Prototypuj a ověřuj, který iniciovala inovační agentura JIC. Od města na něj obdrží 5 955 200 Kč, které si mezi sebe rozdělí malé a střední podniky.

„V Brně máme mnoho firem s velmi zajímavými nápady. Mnohdy se jim však nedaří své inovativní výrobky či služby dostat na trh, chybí jim hotový prototyp. Na tuto etapu životního cyklu produktu je obecně v České republice velmi obtížné získat finanční prostředky. Rozhodli jsme se záměry firem právě v této rizikové fázi vývoje podpořit. Malé a střední podniky tak mohou díky programu získat dvě stě tisíc až milion korun na technologické a tržní ověřování,” uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Do programu se mohou hlásit nejen firmy se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji s maximálním obratem 10 milionů korun, ale také fyzické osoby, které mají v případě udělení podpory povinnost založit v regionu společnost.

Úspěšný žadatel získá od města 70 procent celkových nákladů projektu, zbývajících 30 procent hradí sám. „Počítáme s podporou přibližně 8 firem. Kromě finanční podpory budou mít úspěšné firmy k dispozici i služby našich konzultantů, kteří jim můžou pomoci lépe uchopit byznysovou stránku projektu,“ upřesňuje podmínky manažerka programu Zuzana Hadašová. Kromě žádosti musí žadatel natočit minutové video, v němž svůj produkt představí. V dalším kole pak bude mít za úkol svůj projekt odprezentovat porotě složené ze zkušených podnikatelů a konzultantů JICu.

„Dopady současné pandemie budou pro ekonomiku zásadní. Zároveň krize přináší nové příležitosti i výzvy. A právě na ty je třeba reagovat novými nápady a inovacemi,“ vysvětluje širší souvislosti ředitel JIC Petr Chládek, podle kterého se vznik úspěšného produktu nebo služby bez prototypování neobejde. „Dobrý nápad je jen začátek. Aby byl produkt úspěšný, musí se otestovat, zda o něj bude opravdu zájem a bude v praxi fungovat,“ dodává Chládek.

Další informace najdete na www.jic.cz/prototypuj-a-overuj/

Redakčně upravená tisková zpráva JIC

Doporučujeme