ProVeg Česko spolupracuje s CzechTrade. Na podporu rostlinných potravin byla založena ProVeg Czech Export Alliance

Nezisková organizace ProVeg Česko založila za podpory agentury CzechTrade exportní alianci. Cílem ProVeg Czech Export Alliance je podpořit export českých rostlinných potravin a hledat obchodní příležitosti.

Hlavní snahou aliance je prezentace českých veganských výrobků na zahraničních trzích, a to i v online prostředí. Kromě vlastních členů aliance spolupracuje s dalšími klienty CzechTrade, se kterými synergicky působí v zahraničí.

ProVeg Czech Export Alliance

„Ačkoliv zájem o rostlinné potraviny i v Česku v posledních letech výrazně vzrostl, tak je na některých západních trzích o rostlinné potraviny ještě větší zájem než v tuzemsku. Řadě českých potravinových firem vyrábějící rostlinné potraviny se již podařilo uchytit na zahraničních trzích, a proto velice vítáme spolupráci s CzechTrade, díky které budeme moci české firmy podpořit, a to i ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade,” uvádí ke vzniku exportní aliance Martin Ranninger, ředitel ProVeg Česko. „Nově vzniklá exportní aliance ProVeg Czech Export Alliance je důkazem toho, že i tuzemští potravináři vidí v rostlinných potravinách směr, který dává smysl nejen z hlediska nižšího environmentálního dopadu, ale i narůstajícího ekonomického potenciálu,” doplňuje Ranninger.

ProVeg Czech Export Alliance sdružuje české výrobce rostlinných potravin a podporuje inovativní český potravinářský průmysl. „Služba Exportní Aliance CzechTrade, kterou poskytujeme, je pro firmy v rámci prezentace v zahraničí velmi užitečná. Exportéři si mohou efektivně sdílet know-how i náklady a využívat synergie plynoucí ze spolupráce. V rámci CzechTrade již několik aliancí velmi dobře funguje. Aliance zaměřená na alternativní potraviny je další, která dává smysl a naplňuje náš cíl propagovat české výrobky v zahraničí,“ uvedla Jana Trnková, exportní konzultantka CzechTrade.

Čeští vývozci se musí víc zaměřit na mimoevropské trhy, říká šéf CzechTrade

„Na zahraničních trzích můžeme již dnes nalézt české potraviny, a to od rostlinných alternativ masných i mléčných výrobků, po sladkosti či cereální výrobky,” dodává ke vzniku exportní aliance Ivana Procházková z ProVeg Česko, která bude s členy aliance úzce spolupracovat a činnost aliance koordinuje. Prvními členy aliance jsou SEMIX PLUSO, kojibakers, Janova pec, Soyka nebo Ovegano Foods. „Již však evidujeme další zájemce, kteří se k alianci chtějí také připojit. Členům aliance pomůže s propagací na zahraničních veletrzích, ale také v jednání se stakeholders v jednotlivých zemích včetně agrárních diplomatů či diplomatek,” dodává Ivana Procházková.

Důležitou náplní aliance bude také sledování trendů a poskytnutí relevantních materiálů, jako jsou průzkumy z jednotlivých trhů, aby byly zapojené firmy schopny držet krok s lídry v sektoru. ProVeg Czech Export Alliance je také připravena za své členy jednat na domácí půdě napříč státní správou. „Je v zájmu České republiky, aby co nejdříve zapojila alternativní proteiny do svých strategických politik. Jde nejen o součást opatření proti klimatické změně, ale jednoznačně o budoucnost konkurenceschopnosti našeho zemědělství a potravinového průmyslu,” vysvětluje Ivana Procházková. Více informací o alianci a jejích členech naleznete na webu exportní aliance na adrese proveg-exportnialiance.cz.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme