Průlom obchodních vztahů: dosažení politické dohody mezi EU a Mercosur

V pátek 28. června 2019 EU a země Mercosur (Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay) dosáhly politické shody o budoucí obchodní dohodě. Po 20 letech vyjednávání je tak Evropská unie o krok blíže tomu, aby se jejím firmám otevřel trh s více než 265 miliony obyvatel.

Ukončení vyjednávání mezi EU a uskupením Mercosur představuje významný průlom v obchodní politice EU. Již nyní je EU největším obchodním a investičním partnerem Mercosuru, přičemž nyní se stává i prvním partnerem, kterému se podařilo takové dohody s tímto uskupením jihoamerických států dosáhnout.

„Jedná se o dohodu, která je v mnoha ohledech výjimečná a nese si řadu prvenství. Jen samotné vyjednávání, které bylo zahájeno již v roce 1999, bylo nejdelším v historii EU,“ říká ministr Havlíček a dodává: „Šlo zároveň o jedno z nejsložitějších vyjednávání s ohledem na velikost obou partnerů a protekcionistický přístup zemí Mercosuru, především Brazílie.“ (Více informací naleznete v článku EU otevírá firmám dveře na trh Mercosuru.)

Trh Mercosuru byl totiž dosud chráněn velmi vysokými cly, a to ve výši až 35 %, jejichž odstranění bude mít na řadu sektorů významný dopad. Celkově se očekává úspora na clech až 4 miliardy EUR ročně. Vzájemný obchod, který vykazuje již nyní rostoucí tendenci, tak poroste ještě více. Jen v roce 2018 bylo z EU do Mercosuru vyvezeno zboží v hodnotě 45 miliard EUR a služeb v hodnotě 23 miliard EUR. Tento export navíc zaměstnal až 855 tisíc zaměstnanců v EU a 436 tisíc v Brazílii. A nové příležitosti s sebou samozřejmě přinesou i další pracovní místa.

Český vývoz do zemí Mercosur zaznamenává dlouhodobě rostoucí tendenci, přičemž mezi hlavní vyvážené zboží patří především části a součásti letounů, položky automobilového průmyslu (nákladní automobily, autosoučástky, motory, brzdy, převodovky, podvozky a další), strojírenské výrobky nebo zdravotnická technika či položky chemického průmyslu. Celkem exportuje do Mercosuru 974 českých firem, z nichž 57 % představují malé a střední podniky. I díky tomuto exportu má v České republice práci 13 tisíc lidí (další informace naleznete na webu Evropské komise).

Co se týče cel, aktuální vysoké hodnoty zasahují právě hlavní české exportní položky, což je také jeden z důvodů, proč je dokončení dohody pro Českou republiku tak přínosné. Dohodu dlouhodobě podporuje také český i evropský automobilový průmysl. Odstranění cel na automobily a autosoučástky, která nyní dosahují až 35 %, bude mít totiž na export do Jižní Ameriky v tomto odvětví zásadní dopad. Výše 35 % dosahují také cla na textil, i pro tento sektor bude dohoda významným přínosem.

K odstranění cel dojde i v zemědělské oblasti, třeba u vín a lihovin, kde je dosavadní hodnota celního zatížení až 35 %, nebo u mléčných výrobků, které bude možné vyvážet bez 28% cla v rámci stanovené kvóty. Vysoká cla budou ze strany Mercosuru odstraněna například i na tyto a další položky:

Kromě odstranění tarifních překážek lze očekávat významný dopad i z pohledu odstranění překážek netarifních. Technické a administrativní překážky vývoz do zemí Mercosur v současnosti významně ztěžují, mezi konkrétní přínosy dohody proto můžeme zařadit například sjednocení systému uznávání regulatorních standardů například pro již zmíněné automobily.

V dohodě nalezneme podobně jako u jiných obchodních dohod také kapitolu k ochraně práv k duševnímu vlastnictví, ke službám nebo veřejným zakázkám. Zároveň však dohoda chrání evropský trh a evropské spotřebitele. Zahrnuta bude například moderní kapitola sanitárních a fytosanitárních opatření, čímž bude zajištěna ochrana kvality a bezpečnosti potravin na evropské úrovni. Dohoda bude obsahovat také kvóty, které mají ochránit citlivé sektory, především v zemědělství.

Důležitou je ale také rozhodně kapitola týkající se udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí obsahující závazky, které pomáhají EU navázat s regionem diskuzi na toto téma a podpořit tak dodržování dalších mezinárodních závazků plynoucích například z Pařížské dohody.

Obecně je třeba mít na paměti, že země Mercosuru dosud obchodní dohodu s žádným jiným partnerem nepodepsaly a jedná se tak o nové strategické partnerství v rámci celého mezinárodního systému, a to nejen z pohledu obchodu, protože právě i pro takové oblasti, jako je udržitelný rozvoj, dohoda pomáhá stanovit přesná pravidla.

Další informace a podrobnosti k jednotlivým kapitolám dohody i k jejímu celkovému obsahu lze nalézt i v českém jazyce na stránkách Evropské komise.

Níže naleznete také odkazy na důležité dokumenty (v angličtině):

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme