Průlom v obchodní politice. EU otevírá firmám dveře na trh Mercosuru

Evropská unie je o krok blíže tomu, aby se jejím firmám otevřel trh s více než 265 miliony obyvatel. V pátek 28. června se po 20 letech vyjednávání podařilo dosáhnout politické shody EU s jihoamerickým uskupením Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay) o budoucí obchodní dohodě.Jde i o velký úspěch České republiky. Podle ministra průmyslu a obchodu ČR potvrdila, že v obchodě jako jedna z nejvíce otevřených ekonomik sehrává aktivní roli ve vyjednáváních na úrovni EU.

Trh Mercosuru je nejen perspektivní svou velikostí, ale byl navíc dosud chráněn vysokými cly, a to ve výši až 35 %, jejichž odstranění bude mít tedy na řadu sektorů významný dopad.

„Vývoz tak bude snazší. Celkově se očekává úspora na clech až čtyři miliardy EUR ročně. Vzájemný obchod, který vykazuje již nyní rostoucí tendenci, poroste ještě více,“ říká ministr Havlíček. Jen v roce 2018 bylo z EU do Mercosuru vyvezeno zboží v hodnotě 45 miliard EUR a služeb v hodnotě 23 miliard EUR. Tento export navíc zaměstnal až 855 tisíc zaměstnanců v EU a 436 tisíc v Brazílii. A nové příležitosti s sebou samozřejmě přinesou i další pracovní místa.

EU potvrdila, že je úspěšným vyjednavačem. Za posledních pět let podařilo dojednat dohody s Kanadou a Japonskem, modernizovat dohodu s Mexikem či zahájit jednání s Austrálií, Novým Zélandem a mnoha dalšími. Nejnověji pak EU podepsala dohodu s Vietnamem, první zemí ze sdružení ASEAN, a především zaskočila obchodní svět dokončením mnohaletého jednání s jinak poměrně uzavřeným jihoamerickým blokem Mercosur.

Co se týče cel, aktuální vysoké hodnoty zasahují především výrobky, které představují hlavní české exportní položky, tedy například automobily, autosoučástky a další strojírenské položky. To je také jeden z důvodů, proč český i evropský automobilový průmysl dohodu dlouhodobě podporuje. Dosavadní cla na textil dosahují také téměř 35 %, odstraněna budou i u vín a lihovin, kde je dosavadní hodnota celního zatížení až 35 %, nebo u mléčných výrobků, které bude možné vyvážet bez 28% cla v rámci stanovené kvóty.

Kromě odstranění tarifních překážek lze očekávat významný dopad i z pohledu odstranění překážek netarifních. Technické a administrativní překážky vývoz do zemí Mercosur ztěžovaly, mezi konkrétní přínosy dohody proto můžeme zařadit například sjednocení systému uznávání regulatorních standardů právě třeba pro automobily. Zároveň však dohoda chrání evropský trh a evropské spotřebitele. Zahrnuta bude například moderní kapitola sanitárních a fytosanitárních opatření, čímž bude zajištěna ochrana kvality a bezpečnosti potravin na evropské úrovni.

Dohoda bude obsahovat také kvóty, které mají ochránit citlivé sektory, především v zemědělství. Také obsahuje kapitolu k ochraně práv k duševnímu vlastnictví, ke službám nebo veřejným zakázkám. Pokryt bude tedy obchod se zbožím i službami, českým firmám bude umožněno také snazší zapojení do veřejných zakázek v zemích Mercosuru. V neposlední řadě je třeba zmínit pokrytí oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

EU je již nyní největším obchodním a investičním partnerem Mercosuru a nově je také prvním, kterému se podařilo s tímto blokem jihoamerických zemí dohody tohoto formátu dosáhnout. Nyní bude probíhat finalizace právního textu a následné předložení Radě EU a Evropskému parlamentu a také členským státům k ratifikaci.

„Jedná se o dohodu, která je v mnoha ohledech výjimečná a nese si řadu prvenství. Jen samotné vyjednávání, které bylo zahájeno již v roce 1999, bylo nejdelším v historii EU,“ říká ministr Havlíček a dodává: „Šlo zároveň o jedno z nejsložitějších vyjednávání s ohledem na velikost obou partnerů a protekcionistický přístup zemí Mercosuru, především Brazílie.“

Dohoda bude dokonce největší, jakou EU kdy uzavřela, a otevření tohoto trhu je pro české exportéry přelomovým krokem v rámci diverzifikace zahraničního obchodu. Již aktuální úspěšné obchodní případy českých firem v Brazílii nebo Argentině ukazují, že o české výrobky je na těchto trzích zájem.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme