Průmysl se opět zvedá, meziroční pokles je však obrovský

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že průmyslová výroba květnu stoupla oproti předchozímu měsíci o 12,4 % v eurozóně a 11,4 % v celé EU.

Nejvíce se průmyslu meziměsíčně dařilo v Itálii (+42,1 %), Francii (+20,0 %) a Slovensku (+19,6 %), naopak největší pokles byl evidován v Irsku (-9,8 %), Chorvatsku (-3,5 %) a Finsku (-1,3 %). V ČR ve sledovaném období průmyslová výroba stoupla o 13,9 %.

Hůře ovšem vypadá meziroční s rovnání s květnem 2019, které ukazuje, že průmyslová výroba poklesla o 20,9 % v eurozóně a 20,5 % v celé EU. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme