Průmyslová produkce klesla v září meziročně o 5 %, očekávané oživení zatím nepřišlo

Průmyslová produkce v září meziročně reálně klesla o 5,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,2 %.

Průmyslová produkce v září 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,8 %. Meziročně klesla o 5,0 %. „K pětiprocentnímu meziročnímu poklesu produkce nejvíce přispěla výroba elektřiny a plynu, výroba strojů a zařízení a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. S poklesem produkce se ale potýká průmysl napříč všemi odvětvími,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Ilustrační fotografie | Nataliya Hora / Shutterstock.com

Výsledek v energetice ovlivnily plánované odstávky v elektrárnách a také mimořádně teplé počasí. Snížená poptávka ze stavebnictví nadále ovlivňovala produkci stavebních hmot nebo plastových výrobků pro stavebnictví. Meziročně se produkce zvýšila pouze ve farmaceutickém průmyslu, v nápojovém a oděvním průmyslu a velmi mírně v ostatním zpracovatelském průmyslu.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 1,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 12,2 %. „V září opět klesla hodnota nových průmyslových zakázek a podobně jako u produkce se pokles týkal většiny sledovaných odvětví. Nejvyšší pokles zaznamenala odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů, výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství a také výroba strojů a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.Nové zakázky přibyly pouze ve farmaceutickém a oděvním průmyslu, velmi mírný růst zaznamenala výroba motorových vozidel. Meziměsíčně se hodnota nových zakázek zvýšila o 3,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v září 2023 meziročně snížil o 2,2 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 7,2 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 4,4 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 27,3 %) a Slovinsko (o 12,3 %). Český průmysl klesl o 1,7 %, výkon německého průmyslu se snížil o 2,3 %. Naopak nejvíce vzrostl slovenský průmysl (o 4,7 %) a dánský průmysl (o 3,5 %).  

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. až 3. čtvrtletí 2023 naleznete na webu ČSÚ v doplňující informaci k RI Průmysl.

„Třetí čtvrtletí bylo ve znamení mírného poklesu ekonomiky, k čemuž přispíval bohužel také výkon průmyslu. Průmysl se v září dále propadl do negativnějších čísel a naprostá většina sledovaných odvětví již delší dobu snižuje svůj výkon. Nyní však poklesla také výroba automotive či elektrických zařízení – tedy sektory, které doposud kladně přispívaly k růstu. Ačkoliv je dobrou zprávou, že inflační tlaky klesají a dřívější růst cen vstupů se do jisté míry stabilizoval, řada podniků se potýká s projevy slabší poptávky – tedy poklesem domácích i zahraničních zakázek. Zhruba pětiprocentní pokles hodnoty zakázek v září i celém třetím čtvrtletí nedává příliš pozitivní výhled ani na zbytek roku. Na firmy dopadá také růst mzdových nákladů či obavy z vývoje cen energie. Od nového roku hrozí skokové zvýšení regulovaných složek ceny energie,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme