Průmyslová výroba ČR v září klesla o více než 3 %

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že průmyslová výroba klesla v září tohoto roku oproti předchozímu měsíci o 0,2 % v eurozóně a 0,5 % v celé EU.

Největší meziměsíční pokles průmyslové výroby zaznamenalo Dánsko (-5,0 %), ČR (-3,2 %) a Rakousko (-3,0 %), zatímco nejvíce se průmyslu dařilo v Estonsku (+5,3 %), Litvě (+4,3 %) a Belgii (+3,7 %). Co se týče meziročního srovnání se zářím 2020, stoupla průmyslová výroba o 5,2 % v eurozóně a 5,0 % v celé EU.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme