Průmyslová výroba v ČR v listopadu stoupla o 4,8 %

Evropský statistický úřad uvedl, že průmyslová výroba stoupla v listopadu 2021 oproti předchozímu měsíci o 2,3 % v eurozóně a 2,5 % v celé EU.

Nejvíce se průmyslu dařilo v Irsku (+37,3 %), Polsku (+5,9 %) a ČR (+4,8 %), největší pokles evidovala Belgie (-4,4 %), Malta (-3,7 %) a Lucembursko (-2,3 %). Co se týče meziročního srovnání s listopadem 2020, snížila se průmyslová výroba o 1,5 % v eurozóně, zatímco v celé EU zůstala na stejné úrovni.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme