Průmyslová výroba v lednu rostla v eurozóně i celé EU

Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat stoupla průmyslová výroba v lednu 2021 v porovnání s předchozím měsícem o 0,8 % v eurozóně a 0,7 % v celé EU.

Nejvíce se průmyslu dařilo v Lucembursku (+3,8 %), Řecku, Francii (obě země +3,4 %) a Belgii (+3,1 %), naopak největší pokles byl zaznamenán v Estonsku, Lotyšsku (obě země -1,5 %), Portugalsku (-1,3 %) a Španělsku (-0,7 %). Co se týče meziročního srovnání s lednem 2020, zvýšila se průmyslová výroba o 0,1 % v eurozóně, zatímco v celé EU je na stejné úrovni. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme