Průmyslové veletrhy vstupují do nové éry. Česko chce být průkopníkem v digitálních řešeních pro podporu exportu

České průmyslové firmy se stále častěji setkávají s možností účastnit se virtuálních veletrhů. V blízké době ale budou moct využít také nově vznikající řešení pro vlastní prezentaci produktů ve virtuální nemocnici, na letišti, anebo třeba ve výrobní hale.

  • Umožní to Digitální knihovna českého průmyslu, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci se zástupci průmyslových odvětví.
  • Na projektu se podílí také Asociace komunikačních agentur (AKA). Virtuální realita podle ní pomůže kompenzovat výrazné dopady pandemie právě na fyzické formy prezentace a českým firmám pomůže v exportu.
  • Projekt tohoto druhu je zatím ve světě unikátní.
Návrh Presentigo

Propuknutí pandemie a následné restrikce pro pořádání hromadných akcí a cestování do zahraničí výrazně omezily možnosti propagace firem.  Již v průběhu loňského jara se proto AKA obrátila na MPO s návrhy na podporu marketingových aktivit tuzemských firem. Ty se totiž škrtají jako první, což ovšem podvazuje poptávku a odbyt. Peníze určené na kofinancování oficiálních účastí (ČOÚ) českých podniků na zahraničních veletrzích bylo možné využít i na jiné projekty, protože veletržní byznys se de facto zastavil.

„Věděli jsme, že spolufinancování ČOÚ je téměř výhradní formou marketingové podpory státu českým exportérům. Praxe s kořeny v padesátých a šedesátých letech ovšem nereflektovala vývoj a možnosti dneška. Proto jsme ministerstvu poskytli přehled možností, jak doplnit fyzické veletrhy moderními technologiemi. Jsem rád, že i díky našim podnětům má už rok poté stát slibně nakročeno,“ říká ředitel AKA Marek Hlavica.

MPO na podzim loňského roku zorganizovalo soutěž Digital Promotion 4.0, díky níž se podařilo zmapovat široké portfolio firem nabízejících pokročilé digitální nástroje, které mohou pomoci prezentaci českého průmyslu v zahraničí.  Na základě jejích výstupů nyní pracuje na unikátním projektu Digitální knihovny českého průmyslu. Ta má sloužit jako rozcestník průmyslu v České republice a zároveň jako výkladní skříň jednotlivých odvětví.

Návrh YORD

„Příkladem může být virtuální nemocnice, která bude obsahovat operační sál vybavený řešeními od českých firem. Obdobně lze sestavit třeba hangár či výrobní halu s přehlídkou českých subdodavatelů, ale také designové galerie a mnoho dalšího, “ říká Rudolf Klepáček. Digitální knihovna se tak bude postupně rozšiřovat přidáváním nových oborů, firem i 3D modelů.

„Projekt začne zhruba v polovině letošního roku. K zajištění technické části připravujeme výběrové řízení, kde se dá předpokládat účast dodavatelů, kteří se nám představili už v soutěži Digital Promotion 4.0.,“ uvádí Rudolf Klepáček, ředitel Odboru řízení exportní strategie a služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, které iniciativu zahájilo. Průmyslové firmy budou díky projektu moct lépe získávat zakázky online bez nutnosti cestování a závislosti na fyzické prezentaci.

Hlavní výhodou připravovaného projektu je nezávislost na veletrzích a platformách veletržních správ. 3D virtuální modely v kombinaci s tematickým prostředím navíc umožní prezentovat produkt v jeho reálném prostředí s vysokou úrovní detailu a interaktivity. Výhodou je rovněž úspora nákladů. Vyslání obchodního zástupce na akci vychází na desítky až nižší stovky tisíc. Tyto částky mohou nyní firmy směrovat na tvorbu těchto modelů, které je možné využít nadčasově.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Možnosti individualizace a dotace pro firmy

Firmy budou moci platformu využívat i samostatně pro vlastní účely, pro které si virtuální prostředí přizpůsobí. Na tvorbu 3D modelů a další digitální aktivity by měly vzniknout podpůrné nástroje s financováním z Evropské unie. Ty mohou firmám pokrýt až polovinu nákladů, které do tvorby virtuální prezentace investují, přičemž celkové náklady na projekt si firmy určí samy v rámci stanoveného rozpětí. Technologické řešení je ve fázi vývoje, pro pilotní provoz by mělo být vše připraveno začátkem příštího roku.

„Zaměření na moderní technologie nabídne příležitost českým společnostem podílet se na podpoře exportérů vlastním řešením. Například ve vytváření virtuální reality patří Česko ke světové špičce. Finance od státu tak přinesou dvojí užitek,“ říká Marek Hlavica, ředitel AKA.

Zapojení oborových asociací

MPO na řešení jednotlivých sekcí Digitální knihovny úzce spolupracuje také s příslušnými oborovými asociacemi. Patří mezi ně například Asociace virtuální a rozšířené reality, která je technickým mentorem projektu, Asociace leteckých výrobců, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků či Svaz průmyslu a dopravy jako zastřešující zástupce podnikatelské sféry. Požadavky na řešení projektu resort průmyslu a obchodu konzultuje také s agenturami CzechTrade a CzechInvest.

„Některé obory jsou již nyní dobře připravené na vstup do virtuálního prostředí. Stejně tak i řada českých exportérů. Ve spolupráci s nimi pracujeme na rozšíření dosavadní palety proexportních nástrojů podporovaných státními institucemi. Naším cílem přitom není zapomenout na tradiční proexportní nástroje, které jsme využívali doposud. Finanční podpora prezenčních veletrhů ze strany MPO bude i nadále pokračovat,“ uvádí náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a doplňuje:

„Některé obchodní aktivity zůstanou nadále závislé na osobním kontaktu a fyzické prohlídce výrobků. Pro firmy je ale virtuální prezentace skvělým podpůrným nástrojem. Rozšiřuje to firmám škálu možností, aby byly lépe připravené na další krizové situace. Bez ohledu na okolnosti se zároveň snažíme identifikovat pro české exportéry nové efektivní způsoby, jak mohou prezentovat své výrobky a služby v duchu Inovační strategie ČR 2019–2030.“

Redakčně upravená tisková zpráva AKA – Asociace komunikačních agentur


• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR | Obchod

Doporučujeme