Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie se může dotknout mnoha českých podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo průvodce k dopadům brexitu na tuzemské podnikatele, který je určen všem podnikům v ČR.„Projděte si proto všechny situace, které se na Vás vztahují, a seznamte se s tím, jaká opatření byste měli ve svém podniku učinit,“ vybízí Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých internetových stránkách.

Pokud nedojde k neočekávanému obratu, přestane být Spojené království členem Evropské unie oficiálně k 29. březnu 2019.

Brexit může výrazně zkomplikovat aktivity českých podniků obchodujících s Brity. Jakýkoli z uvažovaných budoucích vztahů totiž nemůže plně nahradit současný systém v rámci vnitřního trhu Evropské unie. Ten je založený na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Nejméně výhodnou variantou pro české firmy je scénář, kdy by se nepodařilo dosáhnout shody na aktuálně projednávané výstupové dohodě.

Znamenalo by to, že se Británie okamžitě po svém vystoupení z EU stane tzv. třetí zemí, jejíž vztahy k unijním členům se budou v oblasti obchodu řídit pravidly Světové obchodní organizace (tedy například cly podle doložky nejvyšších výhod), což oproti stávajícímu stavu přinese značné zhoršení možností pro obchodování. To všechno bez přechodného období, jež je součástí výstupové dohody.

Do doby než bude o podobě budoucích vztahů mezi Unií a Velkou Británií s konečnou platností rozhodnuto, je nutné se připravovat na všechny možné scénáře dalšího vývoje. Průvodce na stránkách Ministertsva průmyslu a obchodu (MPO) Vám pomůže získat přehled o tom, na co se v souvislosti s brexitem můžete připravit již nyní a na co je třeba pamatovat.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Brexit

Doporučujeme