Průzkum Eurobarometr: Většina občanů EU vnímá mezinárodní obchod pozitivně

Podle výsledků zvláštního průzkumu Eurobarometr, které zveřejnila Evropská komise, má 60 % Evropanů pocit, že osobně profitují z mezinárodního obchodu, což je o 16 procentních bodů více než před 10 lety, kdy se konal minulý průzkum. Celkem 71 % respondentů tohoto průzkumu se mimo jiné domnívá, že EU hájí obchodní zájmy jednotlivých zemí efektivněji, než by byly schopny činit tyto země samy.Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová řekla: „Když jsem se před pěti lety ujala funkce, objevila se řada kritik vůči mezinárodnímu obchodu a tomu, jak Komise vedla obchodní jednání. Rozhodli jsme se proto reformovat způsob, jakým provádíme obchodní politiku. Díky větší transparentnosti jsme chtěli vytvořit důvěru. Tento průzkum Eurobarometr dokazuje, že jsme v tom byli úspěšní. Občané dnes vnímají obchod pozitivněji než před deseti lety. Většina občanů má za to, že obchod je pro ně přímým přínosem a že Komise je při svých jednáních transparentní. V době rostoucího protekcionismu a obchodních konfliktů na celém světě to představuje velmi pozitivní vývoj.“

Aktuální zpráva zahrnuje celou řadu aspektů týkajících se povědomí, vnímání a postojů evropských občanů v souvislosti s mezinárodním obchodem, mimo jiné:

  • Cíle a priority obchodní politiky EU: 54 % respondentů navrhuje, aby hlavní prioritou obchodní politiky EU bylo vytváření pracovních míst v EU. Ochrana životního prostředí a zdravotních norem EU je pro Evropany rovněž stále důležitější – polovina respondentů ji považuje za prioritu. To je o 20 procentních bodů více než v roce 2010. Více než polovina Evropanů zároveň uznává, že obchodní politika EU již zohledňuje dopady na společnost, životní prostředí a lidská práva v EU i na celém světě.
  • Nutnost zavést pravidla mezinárodního obchodu: tři čtvrtiny Evropanů souhlasí s tím, že potřebujeme pravidla mezinárodního obchodu.
  • Důvěra a transparentnost: šest z deseti respondentů věří, že EU vede svou obchodní politiku otevřeným a transparentním způsobem.
  • Výhody plynoucí z obchodu: 54 % respondentů domnívajících se, že mezinárodní obchod je pro ně přínosný, přičítají tento prospěch širšímu výběru produktů, zatímco 36 % z nich považuje za nejvýznamnější výhodu snížení cen. Zdá se, že tyto přínosy pociťují více mladší respondenti a osoby s vyšší úrovní vzdělání a příjmu.
  • Spravedlnost v mezinárodním obchodu: jedna třetina dotázaných považuje za naivní očekávat, že ostatní země budou dodržovat obchodní pravidla. Více než polovina respondentů se domnívá, že by EU měla zvýšit dovozní cla pro země mimo EU nebo pro podniky, které nedodržují pravidla mezinárodního obchodu.

Zjištění průzkumu proto potvrzují dobrou shodu mezi prioritami formulovanými občany EU a prioritami stanovenými ve strategii „Obchod pro všechny“, kterou EU uplatňuje posledních pět let. V průběhu tohoto období vstoupilo v EU v platnost 16 nových obchodních dohod, včetně zásadních dohod s Kanadou a Japonskem. Mezinárodní obchod dnes zajišťuje v EU 36 milionů pracovních míst, což je o 5 milionů více než v roce 2014. Je kladen větší důraz na transparentnost a udržitelný rozvoj, přičemž životní prostředí a pracovní práva se stávají základem obchodní politiky EU. Kvůli jednostranným protekcionistickým opatřením musí EU častěji a intenzivněji než dříve bránit Evropany před nekalými a nezákonnými obchodními opatřeními ze strany jiných zemí. V současné době je v platnosti více než 130 opatření EU na ochranu obchodu, která pomáhají chránit 343 000 pracovních míst v Evropě.

Údaje uvedené ve zprávě rovněž poslouží jako důležitý podklad pro definování cílů a postupů obchodní politiky pro nadcházející roky.

Další informace

Plné znění zprávy (AJ) 

Doporučujeme