Průzkum: Firmy mají chuť investovat, výzkum a vývoj chtějí udržet v Čechách  

Tři čtvrtiny firem plánují investovat, nejčastěji do digitalizace a robotizace. Přitom přes 40 procent manažerů předpokládá, že jim tyto změny ušetří jen nízká procenta pracovní síly. Vyplývá to z Průzkumu podnikatelského prostředí AFI, který mezi českými podniky provedlo Sdružení pro zahraniční investice – AFI. 

Více než polovina dotázaných (53 procent) počítá s tím, že se jejich firma bude vyvíjet směrem k digitalizaci a robotizaci. Posouvat se prostřednictvím vývoje nových výrobků a procesů plánuje 44 procent firem a 36 procent plánuje investice do stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti provozu.  

Ilustrační fotografie

„Vidíme velkou chuť firem investovat a dál růst. Téměř čtvrtina firem deklarovala také svůj úmysl implementovat nástroje umělé inteligence. Řeč je přitom o investicích, které mají směřovat do provozů na území České republiky. Firmy mají zájem udržet vývoj u nás, což je pro českou ekonomiku rozhodně dobrá zpráva,“ říká Kamil Blažek, předseda AFI. 

Zhruba třetina dotázaných firem také potvrdila svůj zájem podílet se na poválečné obnově Ukrajiny. 

Graf č. 1: JAKÝM SMĚREM SE FIRMY PLÁNUJÍ ROZVÍJET. Zdroj: Průzkum podnikatelského prostředí AFI, září 2023 

Poptávka po lidech nadále silná, navzdory automatizaci  

Ačkoliv se firmy chystají mohutně investovat do digitalizace a automatizace procesů i výroby, jejich apetit po lidské pracovní síle zůstává silný. Polovina firem se chystá nabírat (51 %) a dalších 41 % chce svůj zaměstnanecký kmen udržet na současném stavu. Pouze 8 % z dotazovaných firem hlásí úmysl propouštět.  

Očekávání na sníženou potřebu lidské pracovní síly v souvislosti s pokročilými technologiemi se v dotazovaném vzorku firem značně liší. Největší podíl manažerů (42 %) odhaduje, že nasazení robotizace a digitalizace povede ke snížení počtu zaměstnanců o nižší jednotky procent. Skoro čtvrtina (23 %) odhaduje, že díky technologiím ušetří okolo 10-15 procenty lidské pracovní síly. Pouhých 7 procent dotázaných očekává úspory zaměstnaneckého stavu vyšší než 30 procent (viz Graf 2).  

Graf č. 2: OČEKÁVANÝ POKLES PRACOVNÍ SÍLY V SOUVISLOSTI S ROBOTIZACÍ ATD.  Zdroj: Průzkum podnikatelského prostředí AFI, září 2023 

„Nedostatek pracovní síly vede firmy k tomu, stále intenzivněji přemýšlet o automatizaci a robotizaci svých procesů, což pomůže zefektivnění. Stále více se však ukazuje, že pracovní síla nám českém pracovním trhu chybí a ani technologie nám tento problém úplně nevyřeší. Týká se to kvalifikovaných i nekvalifikovaných pozic,“ říká Gabriela Hrbáčková, místopředsedkyně AFI.  

„Bez investic do školství a okamžité radikální změny v chytré migrační politice státu se dostaneme v následujících letech do komplikované situace a sami si budeme brzdit rozvoj ekonomiky,“ dodává Hrbáčková. 

ESG raketově stoupá v důležitosti 

Průzkum se podniků dotazoval také na aktivity, kterými se snaží naplnit požadavky nefinančního roportingu. Zde firmy nejčastěji uváděly zpracování ESG strategie včetně konkrétních cílů, získávání energie z obnovitelných zdrojů a investice do kybernetické bezpečnosti. Časté je také zavádění principů cirkulární ekonomiky a investice do šetrných technologií provozu budov. V sociální oblasti to pak jsou benefity pro work-life balance.  

„Přes rostoucí důležitost dodržování principů Environmental, Social and Governance (ESG) průzkum opět potvrdil, že velká část firem si dopady a příležitosti z ESG plynoucí zatím neuvědomuje. Velký díl viny leží také na vládě a veřejné správě, která musí pomoci firmy nastartovat tím správným směrem – využít ESG pro získání konkurenčních výhod na evropském trhu,“ říká Kamil Blažek.  

Vzkaz politikům 

Ke zjednodušení podnikatelského prostředí by pak podle dotazovaných firem nejlépe přispělo zrychlení povolovacích procesů, digitalizace státní správy, reforma vzdělávacího systému a rychlejší výstavba infrastruktury.  

Graf č. 3: CO JE TŘEBA PRO ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR. Zdroj: Průzkum podnikatelského prostředí AFI, září 2023 

Průzkum podnikatelského prostředí provádí AFI každoročně mezi firmami napříč celou Českou republikou. Letošního ročníku se účastnilo 222 podniků s rovnoměrně rozloženou velikostí od malých po velké podniky.  

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme