Průzkum: Firmy uvízly v datovém paradoxu, sbírají data rychleji, než je dokáží zpracovat

S digitalizací, která je ve firmách v posledních letech důležitým tématem, se neodmyslitelně pojí práce s daty. Letošní průzkum agentury Forrester Consulting zpracovaný pro společnost Dell Technologies přitom zjistil, že více než polovina světových firem je daty zahlcena a neumí s nimi efektivně zacházet.

Nadějně však vypadají výsledky průzkumu z České republiky, podle kterých se 14 % tuzemských firem řadí mezi tzv. „datové šampiony“, tedy firmy datově zdatné a schopné přeměnit data na informace pomocí patřičných modelů. Tento výsledek je tři procentní body nad evropským průměrem a dva nad celosvětovým.

Ilustrační fotografie

Paradoxem celé datové problematiky je fakt, že dle průzkumu potřebuje 67 % firem více dat, a zároveň 70 %, často těch stejných firem, uvádí, že shromažďuje data tak rychle, že je nestíhá dostatečně analyzovat a využít. Dvě třetiny respondentů také uvedly, že jejich podnikání je založeno na datech, a prohlásily, že data jsou krví jejich organizace. Pouze 21 % z nich však tvrdí, že dnes s daty nakládají jako s kapitálem a upřednostňují jejich využití v rámci celého podniku. 

„Je dobré si uvědomit, že data mají svůj životní cyklus, proces zpracování. Měli bychom přemýšlet nad tím, jaká data sbíráme, jakou mají strukturu, jak je chceme zpracovat a zálohovat. A samozřejmě taky určit, která data už nepotřebujeme a můžeme se jich zbavit,“ uvádí Roman Cabálek, generální ředitel české pobočky Dell Technologies.

Skóre datové připravenosti – jak si vedou české firmy vedle evropských a světových?

Dle přístupu k shromažďování a využití dat rozdělil průzkum firmy na čtyři skupiny a přinesl jejich poměrové zastoupení v jednotlivých zemích.

  • Datoví nováčci (globálně 54 %, v Evropě 56 %, v ČR 56 %) jsou zahlceni objemem a rozmanitostí dat. Potřebují optimalizovat jak vnitřní procesy a dovednosti, tak i technologickou infrastrukturu.
  • Datoví technici (globálně 17 %, v Evropě 18 %, v ČR 24 %) už jsou schopni přeměnit data na informace pomocí modelů multicloud/aaS (as-a-Service) a zpracovávat data na okraji sítě (edge). Stále však potřebují optimalizovat dovednosti a firemní kulturu práce s daty.
  • Datoví nadšenci (globálně 17 %, v Evropě 15 %, v ČR 6 %) investovali do dovedností a kultury dat, jsou datově zdatní. Ale potřebují optimalizovat svou IT infrastrukturu, aby byla zajištěna rovnováha s již existujícími dovednostmi.
  • Datoví šampioni (globálně 12 %, v Evropě 11 %, v ČR 14 %) jsou schopni přeměnit data na informace pomocí modelů multicloud/aaS a zpracovávat data na okraji sítě. Zároveň investovali do dovedností a kultury dat, jsou datově zdatní.

Společnost Dell Technologies, která výzkum zadala a která poskytuje datová úložiště po celém světě, se jednotlivým firmám snaží v rámci svých služeb pomoci, aby se se svou datovou politikou postupně posouvaly od nováčků k šampionům. Efektivní práce s daty je totiž nezbytná pro jejich úspěšnou digitální transformaci.

Přehnané množství nezpracovaných dat navíc není jen nevyužitou příležitostí, ale také hrozbou. Celých 64 % firem se totiž přiznává, že shromažďují tak velké množství dat, že nemohou dodržet všechny potřebné předpisy a požadavky na bezpečnost. A kde leží ty největší překážky?

Celkem 83 % dotázaných firem bojuje s nejčastějšími potížemi, kterými jsou:

  • nedostatečná optimalizace datových úložišť,
  • vysoké náklady na provoz a údržbu úložiště,
  • zastaralá IT infrastruktura,
  • složité nebo zastaralé datové procesy, které neodpovídají aktuálním potřebám.

Vhodným řešením může být model as-a-Service, využívá jej ale stále málo firem

Zatímco ekonomiky během pandemie utrpěly, odvětví služeb na vyžádání se rozšířilo a podnítilo novou vlnu podniků zaměřených na efektivní využití dat. Ty platí pouze za to, co používají, a využívají pouze to, co potřebují – podle toho, jaká data generují a analyzují.

Přestože tyto podniky vznikají a daří se jim velmi dobře, je jich stále relativně málo. Podle výzkumu více než 6 z 10 firem věří, že model „as-a-Service“ (aaS) by jim umožnil být agilnější, ale pouze 20 % podniků převedlo většinu svých aplikací a infrastruktury na tento model.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Dell Technologies

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme