Průzkum: Firmy zareagují na pět týdnů dovolené, projeví se to na mzdách či benefitech

Uzákonění povinnosti firem proplácet týden dovolené navíc by mělo dopady na fungování především malých podniků. Firmy přehodnotí mzdovou a sociální politiku, zruší poskytování dnů dovolené navíc a sníží počet sick-days.

Vyplývá to z výsledků průzkumu Hospodářské komory ČR. Dojde k tomu v případě, že čeští poslanci vyhoví požadavku komunistů.

Šetření se zúčastnilo 600 zaměstnavatelů. Hospodářská komora opakovaně upozorňovala na dopady, které úprava zákoníku práce způsobí. Zatíží především nejmenší podniky, které na rozdíl od velkých firem nemohou dovolit poskytovat zaměstnancům více než čtyři týdny dovolené.

Přitom právě malé společnosti do padesáti zaměstnanců, které tvoří drtivou většinu všech podniků v zemi, jsou v mnoha oborech na pokraji existenčních potíží kvůli rok trvajícím uzávěrám.

Úprava nicméně dolehne na všechny zaměstnavatele, protože v důsledku dominového efektu vznikne tlak na šestý a v některých případech i sedmý týden placeného volna,“ uvedla HK ČR v tiskové zprávě.

Podniky řeší následky covidu, je to nonsens

Hospodářská komora uvedla, že nerozumí tomu, proč poslanci hodlají podnikatele zatížit v době, kdy se všichni vyrovnávají s dopady pandemie a kdy takové opatření dopadne hlavně na ty nejmenší podniky, které jsou ekonomicky nejzranitelnější. V návrhu navíc chybí jakákoli informace komunistických poslanců, jak se mají tito zaměstnavatelé se zvýšením nákladů vyrovnat.

Podnikatelé označují argumentaci poslanců, že „je třeba narovnat délku dovolené v soukromém sektoru s veřejným“, za naprosto lichou. Zaměstnancům veřejného sektoru se na jejich platy, odměny a benefit pěti až osmi týdnů dovolené musí ze svých peněz skládat podnikatelé a zaměstnanci soukromého sektoru. Přitom jde o benefit, na jehož poskytnutí uvnitř samotné firmy dostatečné zdroje často nemají.

Nepravdivá jsou podle HK ČR i tvrzení, že „88 % podniků už pátý týden poskytuje, a tudíž to pro nikoho nebude problém“. „Pokud by takovou argumentaci podnikatelská veřejnost měla přijmout, pak zřejmě není důvod, aby poslanci povinný týden dovolené vůbec uzákoňovali,“ doplnila Komora.

Zástupci podnikatelů si myslí, že pětitýdenní dovolená zúží prostor pro soutěž firem na trhu práce a dopadne na nejmenší podniky nejtvrději ze všech v poslední době přijatých změn, které škodí podnikatelské veřejnosti. Naprosto fatální dopad bude mít údajně pro zaměstnavatele osob zdravotně postižených.

Zaplacené miliardy korun navíc

Podle analýz Hospodářské komory zaměstnavatelé za týden dovolené navíc zaplatí dalších až 26 miliard korun ročně. Přitom tyto výdaje budou už trvalé. Bude mít i vážné dopady na restartování české ekonomiky. Hrubý domácí produkt bude v roce 2022 nižší přibližně až o 95 miliard korun, podle propočtů Hospodářské komory bude tedy o 1,5 procenta nižší než za neměnných podmínek.

Komunisté, odboráři a sociální demokraté při prosazování této zátěže argumentují také situací v západních zemích, kde zaměstnanci odpracují méně hodin a mají delší dovolené než Češi. Podle HK ČR je ale ve většině z nich větší produktivita práce.

Česká právní úprava přitom ani nevybočuje z evropského kontextu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie stanovují minimální nárok zaměstnance na dovolenou na čtyři týdny. Některé evropské země zvyšují nárok na dovolenou s počtem odpracovaných let nebo jej spojují s určitým druhem práce, tedy obdobně jako v ČR, kdy například státní zaměstnanci, učitelé nebo pracovníci ve ztížených pracovních podmínkách mají nárok na delší dovolenou.

AMSP: Ztratíme konkurenceschopnost

K Hospodářské komoře se s kritikou připojily i další podnikatelské organizace. Menší firmy zastupuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR).

Asoaiace i další zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů jsou zásadně proti povinné pětitýdenní dovolené, uvedla AMSP ČR. České podniky tím podle ní ztratí konkurenceschopnost proti nadnárodním firmám. Současně je ekonomická situace může dohnat k ukončování pracovních poměrů a k přechodu na smlouvy DPP a DPČ.

Čerpání dovolené je problémem už nyní, a to v přetížených provozech, kde chybí zaměstnanci, kteří jsou v karanténách nebo na ošetřovném se svými dětmi kvůli zavřeným školám či rotační výuce.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme