Průzkum HK ČR: Většina podnikatelů podporuje postupnou integraci ČEB a EGAP

Hospodářská komora v souvislosti s plánem vlády změnit institucionální uspořádání systému státem podporovaného exportního financování a pojištění provedla bleskovou anketu mezi svými členy, aby zjistila, jaké mají dosavadní zkušenosti s fungováním obou státních organizací. Návrh varianty nového uspořádání státní podpory exportu aktuálně projednává vláda.Hospodářská komora návrh vlády, aby se ČEB stala 100 % dceřinou společností EGAP, podporuje, pro velkou část podniků je tento model přijatelný. Pro Hospodářskou komoru je důležité, aby služby v poskytování úvěrů byly alespoň pro specifický vývoz na určité zahraniční trhy zajištěny i v nově navrhovaném institucionálním uspořádání. Ze zkušeností komory vyplývá, že podniky nepotřebují tolik úvěry, jako spíše pojištění se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

Základní poznatky z ankety HK ČR: 

  • Podnikatelé kvitují, že financování, resp. pojištění exportu garantuje stát.
  • Podnikatelům přitom nicméně vadí přílišná délka a složitost ověřovacích a schvalovacích procesů včetně neúměrného množství podkladů vyžadovaných státními institucemi.
  • Pokud jde o možné organizační změny obou státních institucí, více než polovina těch, kteří mají konkrétní představu o budoucí organizační resp. institucionální podobě těchto subjektů, preferuje sloučení ČEB a EGAP do jedné instituce, která bude především pojišťovat export s tím, že pro specifický vývoz na určité zahraniční trhy bude tato instituce moci i poskytovat úvěry.

Otázka: Vláda v současné době uvažuje o budoucí institucionální podobě státní podpory exportu. Jaké konstatování nejlépe odpovídá Vašemu názoru na možnou budoucí podobu ČEB a EGAP? (jedna možnost), % respondentů

Zdroj: Anketa „Hodnocení podnikatelské spokojenosti s ČEB a EGAP“, září 2019, 118 respondentů

Doporučujeme