Průzkum HK: Mezi podniky vzrůstá napětí, věřitelé odmítají ústupky

Pro zaměstnavatele je nyní prioritou vyplácet mzdy svým zaměstnancům i za cenu, že dočasně nezaplatí svým dodavatelům. Řada podniků ale potřebuje co nejrychleji peníze, aby závazky vůči svým zaměstnancům vyrovnala. A protože opatřeními vlády je zasažen téměř celý tuzemský odběratelsko-dodavatelský řetězec, i vztahy mezi firmami se začaly přiostřovat. Vyplývá to z nové analýzy Hospodářské komory na základě zpětné vazby od jejích členů.

Foto: Hynek Glos (MF)

„Opakovaně jsme apelovali na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele, aby byli vůči zpožděným platbám shovívaví a společně s firmami hledali způsoby, které by podnikatelům umožnily udržitelné cash flow,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podle něhož bankovní domy hned pochopily, jaké problémy můžou nastat, a proto firmám mimo jiné začaly odkládat splatnosti úvěrů ještě před moratoriem, avšak stát i drtivá většina obcí s efektivní pomocí firmám udržet jejich likviditu otálí.

Obce poplatky nepromíjejí

To ostatně potvrzuje i nová analýza Hospodářské komory. Na pomoc státu totiž dosáhly jen vybrané podniky, ačkoliv vládními kroky je postižen téměř celý soukromý sektor. A i ty úspěšné podniky se musí vypořádat s nedostatkem peněz – v programu Antivirus na kompenzaci náhrady mezd dosáhl jen zlomek zaměstnavatelů, kteří musí nejprve mzdy a odvody zaplatit a teprve poté můžou žádat o jejich částečnou kompenzaci. Na státní úvěry COVID, které byly vyčerpány během několika minut, dosáhlo u každého z nich jen několik set žadatelů.

Neuspokojivý je přitom přístup obcí k promíjení místních poplatků. Přestože stále více radnic přistupuje k nějaké formě pomoci, většina z nich dosud neučinila vůbec žádný vstřícný krok.

Věřitelé nechtějí posouvat splatnost faktur

Z analýzy Hospodářské komory také vyplynulo, že ačkoliv v dubnu ve srovnání s březnem mírně ubylo firem, které se dosud nesetkaly s žádným vstřícným krokem ze strany věřitelů, stále více než tři pětiny podniků, přesně 62 procent, hlásí, že nezaznamenaly od svých věřitelů vůbec žádný vstřícný krok, který by jim pomohl zejména udržet likviditu a pomohl s cash flow. Oproti březnu se v dubnu situace zlepšila především u velkých firem.

Fakt, že problémy s cash flow v souvislosti s dopady vládních preventivních opatření zasáhly většinu českých firem, se projevuje mimo jiné i neochotou dodavatelů k posunutí splatnosti faktur. Firmy zmiňují, že naopak řada dodavatelů zkrátila dobu splatnosti a snížila toleranci případných faktur po splatnosti. Tím dochází k napětí mezi podniky.

Firmy se častěji setkávají se vstřícností u bank, a to především ohledně posunu splátkového kalendáře – týká se to celkem 16 % firem. Častější než v březnu jsou rovněž odklady placení nájemného či prominutí sankcí za zpožděné splácení, se kterými má zkušenost již 8 % firem. Podnikatelé uvádějí pozitivní zkušenosti i například s dodavateli energií nebo leasingovými firmami.

Hospodářská komora analýzu zpracovala ze dvou šetření mezi jejími členy, které se uskutečnily v měsíčním rozestupu na konci března a na konci dubna na reprezentativním vzorku 405 firem.

Tisková zpráva Hospodářské komory ČR

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme