Průzkum: Rok 2023 je pro podnikání nejhorší za posledních 15 let, tvrdí malé a střední podniky v Evropě

Společnost Bibby Financial Services si nechala vypracovat průzkum, ze kterého vyplývá, že rok 2023 je pro malé a střední podniky nejnáročnější za posledních 15 let.

V rámci průzkumu nazvaného Global Business Monitor 2023 byli osloveni vlastníci a osoby s rozhodovacími pravomocemi v malých a středních firmách v Česku, Slovensku, Polsku, Německu, Francii, Nizozemí, Irsku, Velké Británii a Singapuru. Vyšlo najevo, že největšími překážkami pro podnikání v roce 2023 jsou inflace (tento faktor uvádí 55 % dotazovaných), náklady na energie (49 %) a nejistota ohledně stavu ekonomiky jako takové (28 %).

Ilustrační fotografie

Malé a střední podniky ale vidí svou vlastní situaci optimisticky. Naprostá většina (85 %) věří, že splní své závazky pro rok 2023 a 64 % očekává růst prodeje.

Jonathan Andrew, generální ředitel společnosti Bibby Financial Services, řekl: „Majitelé podniků dnes čelí dvěma velkým výzvám: rostoucím cenám vstupů a měnové politice, která se tento problém snaží vyřešit. To, že podniky i v takové situaci zastávají optimistický přístup, svědčí o jejich pracovitosti a odhodlanosti.“

Detailní informace pro jednotlivé země se různí. Výrazně optimistické jsou irské firmy, kde je o tom, že splní své závazky pro letošní rok, přesvědčeno 90 % podniků. V Polsku je toto číslo pouhých 21 %. Česko se řadí mezi optimističtěji laděné regiony. 82 % společností má dobré vyhlídky pro letošní rok, 56 % dokonce očekává růst tržeb v horizontu nejbližších 6 měsíců.

Managing director společnosti Bibby pro Česko a Slovensko Ján Korček komentuje situaci na tuzemském trhu následovně: „V Evropě se zvýšil počet firemních insolvencí v důsledku vysokých cen energií, růstu úrokových sazeb a ekonomické nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině. Česko je ale jednou ze čtyř zemí, které zaznamenaly meziroční pokles insolvencí,” říká Korček.

„Zmírnění problémů v dodavatelském řetězci v eurozóně bude mít pozitivní dopad na export – hlavní pilíř české ekonomiky. Přetrvávající nejistota nicméně bude v krátkodobém a střednědobém horizontu snižovat podnikatelskou důvěru. Zvýšení základních úrokových sazeb povede k omezení likvidity trhu, což může vyvolat zvýšenou poptávku malých a středních podniků po alternativních typech externího financování, jako je factoring.”

Ilustrační fotografie

Toto alternativní řešení externího financování umožňuje udržet stabilní cashflow, což je pro české podniky velká výzva. Jen 60 % z nich udržuje cashflow v rovnováze. 21 % tvrdí, že jejich cashflow není dostatečně stabilní, ať už kvůli platební neschopnosti odběratelů, kvůli tlakům v dodavatelském řetězci či z jiných důvodů. 51 % dotazovaných v průzkumu Bibby uvedlo, že zákazníci za dodané zboží a služby platí později než v roce 2022.

Cashflow je důležité i z hlediska investic do vlastního podnikání. 89 % malých a středních podniků v Evropě letos chce investovat do prodeje a marketingu, do školení a rozvoje zaměstnanců či do digitálních technologií.

Při stále rostoucích úrokových sazbách se alternativní způsoby financování stávají zajímavou variantou, která může pomoci zachovat zdravou kondici firem, umožnit jim zaplatit za své závazky, případně investovat do rozvoje i ve chvíli, kdy se kriticky zpozdí platby od klíčových zákazníků.

„Je zásadní, aby malé a střední podniky měly i nadále přístup k financím, které jsou potřeba pro růst i pro základní provoz. Je řada možností financování, které poskytují udržitelný pracovní kapitál a cashflow nutné pro překonání krátkodobých výzev,“ uzavírá Andrew.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Bibby Financial Services

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme