Průzkum: Tři ze čtyř zaměstnanců chtějí čtyřdenní pracovní týden

Bezmála polovina českých zaměstnanců by určitě souhlasila se zavedením čtyřdenního pracovního týdne, dalších zhruba 28 procent uvádí, že by byla spíše pro. Proti není ani velké množství zaměstnavatelů.

Vyplývá to z průzkumu, jenž si nechala vypracovat poradenská skupina Moore Czech Republic. Ta má také k dispozici srovnání s obdobným průzkumem, který realizovala před dvěma roky. Respondentů, kteří by kratší pracovní týden přivítali, postupně přibývá.

Ilustrační fotografie

V původní anketě 61 % dotázaných uvedlo, že myšlenku zavedení čtyřdenního pracovního týdne vnímá pozitivně. Letos stejný názor vyjádřilo 67 procent dotázaných. Asi 65 % zaměstnanců tvrdí, že by věnovala v případně zkrácení týdne práci více času.

Proti nejsou ani firmy

Diskuze o zkrácení pracovního týdne na pouhé čtyři dny nabývají v Česku na intenzitě i mezi zaměstnavateli. O jeho zavádění je zájem například u firem z oboru podnikových služeb, kde první centra tuto možnost loni testovala. Umožňuje to mimo jiné vysoká míra automatizace a digitalizace, která je pro obor příznačná.

Hlavní motivací pro kratší pracovní týden je zejména snaha center podnikových služeb zaujmout uchazeče o práci a zvýšit loajalitu stávajících zaměstnanců.

Firmy i pracovníky v IT a podnikových službách láká čtyřdenní pracovní týden

Pokud jde o čerstvý průzkum Moore CR, myslí si asi 30 procent zaměstnanců, že by čtyřdenní pracovní týden stačil ke splnění všech povinností ve firmě bez nutnosti zvýšení produktivity zaměstnanců. Dalších téměř 22 % se domnívá, že by zkrácený týden fungoval za předpokladu zvýšení výkonnosti pracovníků.

„Z našeho šetření je jasné, že čeští zaměstnanci by myšlenku pracovního týdne uvítali. Ostatně, bylo tomu tak již před dvěma lety, a od té doby je pozitivní vnímání této myšlenky v některých ohledech dokonce ještě silnější. Je nepravděpodobné, že by případné zavedení čtyřdenního pracovního týdne mělo nepříznivý dopad na českou ekonomiku,“ komentuje partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic Marcela Hrdá.

Nesouhlasí spíše muži, zájem klesá s věkem

K zavedení kratšího pracovního týdne se přiklánějí spíše mladší zaměstnanci. Z těch ve věku 18-26 let vnímá tuto možnost pozitivně asi 83 %, u všech skupin starších 36 let se pak tento podíl pohybuje pod 65 %.

Češi stále pracují víc, než je zvykem v Evropě. Lékem může být čtyřdenní pracovní týden 

„To, že proti budou spíše starší lidé, je přirozené. Nicméně, naše data ukazují, že ani padesátníci či šedesátníci nejsou v tomto směru příliš konzervativní. Například 77 % zaměstnanců ve věku 54 až 65 let by určitě nebo spíše souhlasilo se zavedením čtyřdenního pracovního týdne,“ vysvětluje zástupkyně Moore Czech Republic a dodává, že ke kratšímu týdnu jsou obecně skeptičtější muži než ženy.

S jistotou nesouhlas se zavedením Four-day week vyjádřilo 7 procent mužů, u žen to nebyla ani dvě procenta.

Experimenty napříč Evropou

Se zavedením čtyřdenního pracovního týdne se v současné době experimentuje napříč Evropou. „Od pandemie jsme svědky toho, jak si evropské země s touto myšlenkou pohrávají. Velký úspěch zaznamenaly například pokusy se čtyřdenním týdnem v Británii. Tamní firmy uvádí, že produktivita zaměstnanců se nesnížila, a naopak si pochvalují úbytek výpovědí. Teď to zkouší třeba také ve Španělsku a v plánu to má Portugalsko,“ popisuje Marcela Hrdá.

V Česku se podle ministerstva práce a sociálních věcí plošné zavedení čtyřdenního pracovního týdne zatím neplánuje.

„U nás je zatím tato myšlenka poměrně v plenkách. Tuzemské firmy zatím zkouší spíše méně radikální úpravy klasického pětidenního modelu, jako jsou třeba různé flexibilní úvazky nebo možnost home office. Věříme ovšem, že firmy v brzké době začnou čtyřdenní pracovní týden využívat ke svému zatraktivnění pro zaměstnance. V době nedostatku kvalifikované pracovní síly, jakou teď zažíváme, by to z jejich strany mohl být výhodný tah,“ uzavírá Marcela Hrdá.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme