Průzkum: U veřejnosti není o kvóty zájem. Pro jejich zavedení je méně než 25 procent

Více než 60 % lidí si nepřeje zavedení kvót určující podíl žen ve vedení podniků, naopak k jejich zavedení se přiklání bezmála čtvrtina. Šest z deseti se přitom kloní k názoru, že větší množství žen ve vedení podniku je prospěšné pro jeho fungování. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala vypracovat poradenská skupina Moore Czech Republic.

Šetření současně odhalilo, že lidé pochybují o autoritě žen, které funkcí dosáhly prostřednictvím kvót. Pro případné zavedení kvót do volených politických funkcí se vyslovilo téměř 30 % lidí. Obecně však mezi širokou veřejností nejsou kvóty důležitým tématem – 59 % účastníků uvedlo, že se s diskuzí o tomto problému vůbec nesetkává.

Ilustrační fotografie

Podle průzkumu realizovaného pro poradenskou skupinu Moore Czech Republic nepodporuje kvóty určující podíl žen ve vedení firem ani čtvrtina dotázaných. Mezi muži dosahuje tato hodnota 20 %, ani u žen se však s 30 % souhlasem kvóty netěší výraznější podpoře. „Pro širokou veřejnost jde o zástupné téma, které v diskuzích svého okolí vnímají spíše výjimečně, šest z deseti se jich s tématem kvót vůbec nesetkává. Z šetření je také zřejmé, že podpora kvót je mezi širokou veřejností minoritní, nevnímají je příliš pozitivně,“ říká Marcela Hrdá, partnerka skupiny Moore Czech Republic s tím, že výraznější odchylky se neobjevily ani při srovnání věkových skupin či na základě dosaženého vzdělání.

Otázka autority

Z respondentů, kteří se v průzkumu vyjádřili k případné autoritě žen ve funkcích dosažených s pomocí kvót, ji za srovnatelnou s autoritou dosaženou profesním růstem s jistotou považuje pouze 12 % žen a 8 % mužů.

„Nejen 72 % dotázaných mužů, ale také 59 % žen se přiklání k názoru, že by autorita žen v kvótami určených pozicích nebyla srovnatelná se situacemi, kdy ženy dosahují skvělých profesních úspěchů a vysokých pozic přirozenou profesní cestou,“ poukazuje Lucie Krejčová, HR & Recruitment manager společnosti Moore Advisory CZ, a dodává: „Je pravděpodobné, že se připravovaná evropská legislativa vůči ženám do značné míry obrátí. Může například vést k narušení systémů nástupnictví ve firmách a nabourání postupně budované firemní kultury. U žen ve funkcích dosažených díky kvótám dojde k oslabení přirozené autority ve prospěch té vnucené, o to většímu tlaku mohou čelit ze strany podřízených.“

Zkratka ESG je pro malé firmy zatím trochu záhadná. Od roku 2026 pro ně má být povinná

Součástí průzkumu byla také otázka na případné zavedení kvót do volených funkcí. „Když se politická reprezentace zasazuje o zavedení kvót ve firmách, je otázkou, proč se tato problematika s ještě větší intenzitou neřeší u veřejných volených funkcí, když tito reprezentanti zastupují ženy a muže, jejichž zastoupení v populaci je zhruba 50:50. Pro zavedení kvót v této oblasti se vyslovilo více respondentů, i když stále se tato podpora neblíží ani k polovině oslovených,“ komentuje Marcela Hrdá sotva 30% příklon respondentů k zavedení kvót určujících podíl žen ve volených politických funkcích. 

Ženy určitě ano, ale bez kvót

Oslovení se k zavedení kvót staví odmítavě i přesto, že považují větší množství žen ve vedení firem za prospěšné. Na toto téma se vyjádřily ¾ respondentů, z nichž 58 % větší množství žen ve vedení firem podporuje.

„Ženy do vedení podniků patří, ale kvóty nejsou ten správný způsob, jak je tam dostat. V tomto směru je třeba postupovat pomocí kroků, které ženám umožní souběžné budování kariéry a péči o rodinu, pokud o to mají zájem. Flexibilita pracovních úvazků, práce z domova, jednoduché postupy a procesy pro start podnikání, různé podpůrné programy péče o dítě jsou jenom některé z oblastí, kde je co zlepšovat, abychom ženám umožnili lepší profesní realizaci. Významnou roli hraje rovněž samotný systém výchovy a vzdělávání, který by neměl podporovat letité stereotypy, ale naopak podporovat co nejrozmanitější rozvoj mladé generace,“ říká Marcela Hrdá s tím, že mezi tuzemskými manažery tvoří ženy pouze 29 %.

V rámci Evropské unie vykazuje nižší podíl pouze sedm států. Průměrný podíl žen na celkovém počtu manažerů dosahoval ve třetím čtvrtletí roku 2020 v Evropské unii hodnoty 34 %. Největší podíl byl zaznamenán v Lotyšsku, a to 45 %. Za Lotyšském následovalo Polsko a Bulharsko. Naopak nejméně žen ve vedoucích pozicích mají v Chorvatsku se 24 %. Málo manažerek je také v Nizozemsku nebo na Kypru.

Redakčně upravená tisková zpráva skupiny MOORE Czech Republic

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme