Průzkum: Ve vrcholovém managementu je ve střední a východní Evropě více žen než v EU

Podíl zastoupení žen ve vrcholovém managementu se napříč světem meziročně nezměnil. Vyplývá to z výzkumu globální poradenské skupiny Grant Thornton, který se pravidelně zpracovává již více než patnáct let. Nejvíce žen v seniorních pozicích je na území Afriky, kde jejich podíl činí 38 %, dále pak ve střední a východní Evropě a jihovýchodní Asii s 35 %. Ve firmách ženy nejčastěji působí na pozicích HR či finančních ředitelek. Minulý rok získalo téma žen v businessu více pozornosti díky hnutí #MeToo, letošní rok se již čísla ustálila.

„Když jsem se zamýšlel, jak téma pojmout, rozhodl jsem se vyjít z vlastních zkušeností. Od počátku své kariéry jsem coby manažer v bance nijak nerozlišoval mezi pohlavím. Šlo mi v první řadě o schopnosti a přístup. Je pravda, že jsem byl tehdy součástí relativně mladého týmu a všichni jsme byli svou prací pohlceni možná více, než je tomu dnes. S postupujícími roky se v mé vlastní firmě přidal zájem o poměr mužů a žen v týmu. Zkušenost mě naučila, že přínos žen ve vrcholovém vedení týmu je nesporná. Jednání jsou produktivnější a probíhají v mnohem přátelštější a věcnější atmosféře“ vysvětluje David Pirner, zakládající společník skupiny Grant Thornton Czech Republic.

V Africe je podíl žen na vedoucích pozicích až 38 %, což je celosvětově nejvyšší zastoupení. Hned v závěsu je střední a východní Evropa a území jihovýchodní Asie s 35% podílem žen, v Evropské unii jako celku je podíl žen ve vrcholových pozicích 30 %. V Jižní Americe došlo k nejvyššímu nárůstu oproti minulému roku, a to o 8 % na celkových 33 %. To je o celé 4 % více než v Severní Americe.

Podíl žen se za uplynulý rok nezměnil

Z výsledků za rok 2020 vyplývá, že mezi téměř 5 000 podniky, které se zúčastnily mezinárodního průzkumu, se podíl žen ve vrcholovém managementu od roku 2019 nezměnil. Stagnace růstu ale nemusí nutně odrážet neschopnost firem se v této oblasti posouvat dále. Minulý rok totiž podíl žen ve vrcholném businessu stoupl mimo jiné také kvůli kampani #MeToo a reportování rozdílů v platovém ohodnocení mužů a žen, díky čemuž si právě téma podílu žen na významných pozicích firem získalo více pozornosti. Za rok 2019 tak podíl žen výrazně stoupl oproti roku 2018, letos již ale k významnému navýšení podílu žen nedošlo, ačkoliv z dlouhodobého hlediska můžeme dle analýzy sledovat meziročně vzestupnou tendenci.

Ženy dle výzkumu nejčastěji pracují na pozici HR ředitelky v podílu 40 % oproti 60 % mužů. Právě oblast HR je pro ženy tradičním segmentem, ale i přesto podíl žen v této oblasti od minulého roku klesl o tři procenta. Údaje z roku 2020 svědčí i o povzbudivém nárůstu počtu žen na úrovni pozic generálních ředitelek se zvýšením o pět procentních bodů na celkových 20 %, ale poklesem na úrovni finančních ředitelek na celkových 30 %. Pozice finančních ředitelek je tak druhou nejčastější pozicí žen ve zkoumaných firmách za rok 2020.

Poradenská skupina Grant Thornton se výzkumu v oblasti genderové diverzity ve firmách věnuje již více než patnáct let. Dle jejich slov se snaží upozornit na důležitost tohoto tématu a být hybnou silou v cestě za změnou. Součástí jejich snahy o změnu jsou i další programy, které si kladou za cíl podnikat více kroků směrem ke snížení genderových rozdílů v businessu.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Grant Thornton

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme