První 4 regiony v EU s nejnižší nezaměstnaností má ČR

Evropský statistický úřad Eurostat zveřejnil výsledky nezaměstnanosti z pohledu regionů za rok 2019, ze kterých vyplývá, že míra nezaměstnanosti se pohybovala od 1,3 % do 30,1 %.

Nejnižší nezaměstnanost z celé EU měl region Praha společně s regionem Střední Čechy (1,3 %), poté region Jihozápad (1,5 %) a region Severových (1,7 %), naopak nejvyšší měl francouzský region Mayotte (30,1 %), a španělské regiony Melilla (27,0 %) a Ceuta (25,8 %).

Z celkově 239 evropských regionů mělo 66 míru nezaměstnanosti nižší než 3,4 %, což je polovina průměru EU, naopak míra nezaměstnanosti ve 29 regionech byla minimálně dvojnásobná oproti průměru.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme