První benefit pro rodinné firmy je připraven: GEN–záruka

Rodinné podniky budou moci od 1. dubna 2020 využít bankovní záruky a úvěry za ještě výhodnějších podmínek, než tomu bylo doposud.

Umožní to nový produkt Českomoravské záruční a rozvoje banky a.s. (ČMZRB) GEN–záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, který usnadní malým a středním podnikatelům předávání rodinných podniků, aby i po generační obměně mohly pokračovat v činnosti.

Rodinné obchodní korporace a rodinné živnosti, které obdrží Osvědčení o registraci od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) budou moci požádat o bankovní záruky, které jim usnadní cestu ke komerčnímu úvěru. Ty budou nově poskytovány na úvěry v rozmezí od 1 do 40 mil. Kč, a to až do jejich 80% výše, a s dobou ručení na 12 let.

Program Záruka 2015 až 2023 umožní firmám získat záruku k úvěru od komerčních bank na aktivity související s převodem či prodejem obchodního podílu rodinného podniku, který je zároveň malou či středně velkou firmou. Záruky budou poskytovány až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 mil. Kč, a až na období 8 let.

Na nákup strojů, zařízení, licencí, software, nemovitostí apod. budou moci rodinné podniky využít bezúročný úvěr od 650 tis. do 60 mil. Kč, s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky.

Příjem žádostí o vydání Osvědčení zahájí AMSP ČR již 1. března 2020. Více informací naleznete ZDE.

Jedná se o první hmatatelné výsledky snahy AMSP ČR podpořit rozvoj rodinného podnikání na základě schváleného Usnesení vlády č. 330 ze dne 13. května 2019, kterým byla schválena definice rodinného podniku. Splnění kritérií stanovených v definici, je nezbytným předpokladem pro schválení žádosti o registraci rodinného podniku o vydání Osvědčení a zapsání do Registru rodinných podniků, vedeném AMSP ČR. Registr bude zveřejněn na portálu BusinessInfo.cz.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme