První český malý modulární jaderný reaktor získal patent

Společnost Centrum výzkumu Řež, dceřiná společnost ÚJV Řež, významně pokročila v procesu vývoje vlastního malého reaktoru s označením Energy Well, který spadá do kategorie takzvaných malých modulárních reaktorů. Projektový tým, vedený Markem Ruščákem, získal patent od Úřadu průmyslového vlastnictví a zahájil přípravu nejaderné experimentální jednotky reaktoru.

Experimentální jednotka (Mock-up) bude sloužit pro ověření designu a základních fyzikálních vlastností – materiálové kompatibility, termohydrauliky a dalších. Experimentální jednotka by měla být plně funkční do deseti let. Na ni pak naváže projekt vlastního demonstrátoru, který bude už plnohodnotným simulátorem provozu, a tedy i reálným podkladem pro komerční výrobu.

Jaderná stavebnice

Projekt Energy Well, který staví na znalostech tří generací jaderných inženýrů z Řeže, běží už několik let. Má za sebou základní ekonomickou studii, která potvrdila komerční potenciál, a také studii proveditelnosti. Před dvěma lety vzbudil velkou pozornost i na mezinárodní konferenci o malých jaderných reaktorech v americké Atlantě.

Základní myšlenkou modulárních reaktorů, včetně konceptu Energy Well, je stavebnicová struktura okruhů. To, zjednodušeně řečeno, umožňuje uložit primární jaderný okruh do jedné kompaktní nádoby, kterou lze od zbytku elektrárny po vyčerpání paliva oddělit a relativně snadno vyměnit za jinou. Okruhy, které se starají o vlastní výrobu energie (tedy nejaderné – sekundární a terciární) lze dále využívat pro další čerstvé palivo.

Projekt Energy Well
Návrh vysokoteplotního modulárního reaktoru čtvrté generace z Řeže je výsledkem intenzivního desetiletého materiálového výzkumu. Jeho design je založený na využití tekutých solí a vysoká jaderná bezpečnost tohoto konceptu vychází přímo z fyzikálních vlastností komponent (tzv. inherentní jaderná bezpečnost).

Chlazení tekutou solí

Jednou ze základních podmínek takového uspořádání je možnost uzavření primárního jaderného okruhu jako kompaktní bezzásahové zóny menších rozměrů. Po vyhoření paliva v něm zůstane jeho zbytek bezpečně uložen a je možné ho pak, po nutném dochlazení, transportovat zpět k výrobci.

Projekt Energy Well předpokládá, že palivo, resp. primární okruh, by se takto vyměňovaly asi jednou za sedm let. Hlavní myšlenka konstrukce palivové zóny reaktoru Energy Well leží ve využití speciálních tekutých solí (Flibe) jako chladiva.

Archiv ÚJV Řež

Zařízení by pak mělo v běžném provozu zajistit výkon kolem 20 MWt. Dodávky elektrické energie a tepla produkované takovým reaktorem jsou využitelné například pro čištění vody, zajištění dodávek energie pro uzavřené komunity, záložní systémy jiných energetických zdrojů nebo pro bezemisní výrobu vodíku. Jednotky by bylo možné také řetězit do větších celků.

Pokud se v Řeži podaří v budoucnu dotáhnout projekt Energy Well do stadia komerční licence, bude to pro český průmysl znamenat obchodní příležitost s vysokou přidanou hodnotou a významně to podpoří rozvoj našich jaderných kompetencí.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme